• Szkolenia i doradztwo

  • Szkolenia i doradztwo

    ...najwyższa jakość i kompetencje!

Propozycje na 2017



MATedukacja - Aktualności

Rola i zadania nowoczesnych związków zawodowych w świetle nowych uregulowań prawnych w 2017 r. - omówienie kluczowych zmian w prawie na 2017 r. wraz z aktywnym warsztatem negocjacyjnym



Rola Związków Zawodowych w zmieniającej się rzeczywistości staje się niezwykle istotna. Dlatego tak ważna jest skuteczność, którą stanowią wiedza i umiejętności. Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium doskonalącym, które łączy ze sobą możliwość uzyskania wiedzy z zakresu zmian najważniejszych przepisów dotyczących problematyki związków zawodowych, a także dzięki aktywnemu warsztatowi psychologicznemu daje umiejętności do zdobywania założonych celów.
 

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników służby BHP oraz pracodawców
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu okresowym (warsztatowym), które przeznaczone jest dla pracowników służby BHP, osób wykonujących zadania tej służby a także pracodawców i osób kierujących pracownikami

Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych w 2017 r. – seminarium

Zapraszamy Państwa do udziału w specjalistycznym warsztacie w zakresie organizacji praz oraz eksploatacji urządzeń energetycznych w 2017 r., który dedykowany jest dla pracodawców, osób kierownictwa i dozoru, pracowników służby BHP, a także osób praktycznie wdrażających ww. rozporządzenie w swoich zakładach pracy.

Najnowsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy w strefach zagrożonych wybuchem w 2017 r. seminarium z uwzględnieniem nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkolenia doskonalącego „Najnowsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy w strefach zagrożonych wybuchem w 2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE”. Usługa organizowana będzie w formie warsztatu otwartego dla pracowników zajmujących się aspektem wybuchowości w zakładzie pracy.

Rola i zadania SIP oraz Komisji BHP w świetle nowych uregulowań prawnych w 2017 r. - jak przygotować się do obowiązujących zmian
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w seminarium doskonalącym dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz Komisji BHP, podczas którego omówimy najważniejsze zmiany przepisów prawa na rok 2017, a także przedstawimy zagadnienia związane z tematami wypadków przy pracy w kontekście psychologicznym.
 

Okresowa ocena pracowników jako narzędzie do profesjonalnego zarządzania zespołem

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie doskonalącym  „Okresowa ocena pracowników jako narzędzie do profesjonalnego zarządzania zespołem pracowniczym” skierowanym do menedżerów, kierowników, liderów zespołów, a także działów personalnych, kadr, HR i innych osób prowadzących okresowe rozmowy oceniające z pracownikami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą doradztwa
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy specjalne pakiety usług doradczych przeznaczonych dla przedsiębiorców

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl