• Szkolenia i doradztwo

  • Szkolenia i doradztwo

    ...najwyższa jakość i kompetencje!

Propozycje na 2016

MATedukacja - Aktualności

Techniki właściwego audytowania czyli jak zwiększyć swoją skuteczność oraz pewność siebie - aktywny warsztat dla audytorów wewnętrznych systemów zarządzania

Rola audytorów wewnętrznych w zmieniającej się rzeczywistości staje się niezwykle istotna. Dlatego bardzo ważne jest aby audytor wewnętrzny był aktywny oraz skuteczny.  Firma MAT EDUKACJA z siedzibą w Sandomierzu zaprasza Państwa do uczestnictwa w naszym najnowszym warsztacie doskonalącym, który będzie dotyczył technik przeprowadzania  audytu oraz efektywnej komunikacji jako podstawy pracy audytora.
 

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników służby BHP oraz pracodawców
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu okresowym (warsztatowym), które przeznaczone jest dla pracowników służby BHP, osób wykonujących zadania tej służby a także pracodawców i osób kierujących pracownikami

Wypadki przy pracy w kontekście prawnym i psychologicznym - warsztat doskonalący

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu doskonalącym „Wypadki przy pracy w kontekście prawnym oraz psychologicznym – warsztat doskonalący” które przeznaczone jest dla pracowników służby BHP oraz osób zaangażowanych w kształtowanie bezpieczeństwa w zakładzie pracy (pracodawcy, kadra zarządzająca, Społeczni Inspektorzy Pracy oraz Członkowie Komisji BHP).

Atmosfera wybuchowa w miejscu pracy - warsztat doskonalący z symulacją wybuchów
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu doskonalącym „Atmosfera wybuchowa w miejscu pracy – warsztat doskonalący z symulacją wybuchów”. Dydaktyka przeznaczona dla pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników technicznych, pracowników służby BHP oraz osób zaangażowanych w odpowiednie zabezpieczenie przed wybuchem na stanowiskach pracy

Ogólnopolskie seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy - omówienie kluczowych zmian w prawie dot. SIP na 2016 r.
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Ogólnopolskim seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy, podczas którego omówimy najważniejsze zmiany przepisów prawa na rok 2016, a także przedstawimy zagadnienia związane z tematami wypadków przy pracy w kontekście psychologicznym.
 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 r. - zestawienie orzecznictwa z podaniem gotowych zapisów praktycznych
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 r.”. Seminarium otwarte dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców u których występuje obowiązek tworzenia Funduszu, a także osób zaangażowanych w funkcjonowanie ZFŚS,  pracowników działu kadr, księgowości, finansów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą doradztwa
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy specjalne pakiety usług doradczych przeznaczonych dla przedsiębiorców

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl