Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Działalność Społecznego Inspektora Pracy - jak skutecznie wykonywać swoje obowiązki

Uczestnictwo w naszym seminarium pozwoli na:
  • zapoznanie się z najnowszymi przepisami oraz orzecznictwem dotyczącym SIP,
  • rozwianie licznych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania nowego prawa,
  • otrzymanie gotowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania SIP (działalność krok po kroku),
  • otrzymanie imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla SIP,
  • gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.

Zakres tematyczny szkolenia:
  1. Podstawowe zasady dotyczące działalności Społecznego Inspektora Pracy: akty prawne dotyczące SIP – omówienie; prawa i obowiązki SIP; jakie czynności kontrolne może i powinien wykonywać SIP; na czym polega szczególna ochrona pracy SIP; jak skutecznie wykonywać swoje zadania – warsztat krok po kroku; z jakimi problemami może najczęściej spotykać się SIP – jak skutecznie sobie z nimi radzić; kiedy mogę wykonywać obowiązki SIP – doradztwo.
  2. Działalność kontrolna Społecznego Inspektora Pracy: uwagi i zalecenia – metodyka pracy SIP, ustawa o SIP jako zbiór obowiązujących uregulowań, zakres przedmiotowy. Księga uwag i zaleceń – podstawowe zasady (Czy można prowadzić księgę w wersji elektronicznej?; Gdzie przechowywać księgę uwag i zaleceń?; Przykłady praktyczne zalecenia – jak powinno wyglądać aby było skuteczne?; Odpowiedzialność za niewykonanie zalecenia Społecznego Inspektora Pracy, obowiązki pracodawcy w zakresie BHP oraz prawnej ochrony pracy.
  3. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i udział Społecznego Inspektora Pracy w dochodzeniach powypadkowych z uwzględnieniem orzecznictwa w tym zakresie: definicja wypadku przy pracy wynikająca z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadek, któremu pracownik ulega w podróży służbowej. Definicja przyczyny zewnętrznej w najnowszym orzecznictwie SN. Współprzyczyna wypadku przy pracy tkwiąca w przeżyciach psychicznych pracownika. Niedopełnienie ciążących na pracodawcy obowiązków w dziedzinie bhp, a wypadek przy pracy. Zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 
Szczegóły organizacyjne:

Miejsce kształcenia:               

SZKOLENIE ONLINE
(Realizowane przez łatwą w obsłudze platformę. Po formalnym zgłoszeniu swojego uczestnictwa otrzymają Państwo wiadomość e-mail ze szczegółową instrukcją obsługi platformy.)

Termin szkolenia:          

18 marca 2021 r.                od godz. 8.30 do 14:30
 


Cena usługi:

PROMOCJA– RABAT 30%
385 zł netto / osoba + VAT 23%
(zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, konsultacje z trenerem, wydanie imiennych certyfikatów)

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl