Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Najnowsze rozwiązania w Kodeksie Pracy w 2021 r. - stan prawny na dzień prowadzonego szkolenia


SZKOLENIE + KONSULTACJE ONLINE Z NASZYM TRENEREM
 
MOŻLIWOŚĆ ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE PAŃSTWA PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI
(poprzez czat, rozmowę online lub wysyłkę pytań przed szkoleniem).

Firma MAT EDUKACJA z myślą o naszych Klientach, proponuje Państwu udział w nowej formule szkoleniowej online: szkolenie + konsultacje. Oferta dedykowana jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, przedstawicieli działów HR oraz wszystkich tych, którzy zajmują się praktycznym stosowaniem prawa pracy w firmie. Szkolenie ma na celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych nowego prawa, które weszło w życie zarówno po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce, jak i w trakcie jego trwania. Po praktycznym omówieniu wszystkich zmian oraz odpowiedzi na Państwa pytania skupimy się również na omówieniu najbardziej aktualnego i najnowszego orzecznictwa sądowego dotyczącego prawa pracy.

Ekspert prowadzący
Prawnik, nadinspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy w okręgu warszawskim, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, zarówno w aspekcie praw zbiorowych jaki indywidualnych oraz w zagadnie-niach RODO,  praktyk stosujący prawo pracy na co dzień w swojej działalności zawodowej. Posiada doświadczenie procesowe jako pełnomocnik zarówno pracodawców jak i pracowników, konsultant organizacji związkowych oraz korporacji handlowych, wykładowca i trener z wieloletnim doświadczeniem mający za sobą  setki godzin wykładów  i warsztatów.

Skrócony program szkolenia:

Praca zdalna i telepraca w okresie pandemii – podobieństwa i różnice:
 • Praca zdalna na polecenie służbowe pracodawcy i jej przedłużony okres obowiązywania.
 • Czy pracodawca w ramach pracy zdalnej ma obowiązek zapewnić pracownikowi sprzęt niezbędny do jej wykonania?
 • Dlaczego warto wprowadzić regulamin pracy zdalnej? (sugerowane postanowienia).
 • Zasady równego traktowania w zatrudnieniu przy pracy zdalnej.
 • Telepraca na wniosek pracownika.
 • Nawiązywanie umów o pracę w dobie pandemii.
 • Wypowiadanie i rozwiązywanie umów o pracę przy pracy zdalnej (skuteczność wypowiedzenia, podpis elektroniczny).
 • Praca zdalna z zagranicy.
Organizacja pracy po powrocie pracowników do biura lub zakładu pracy:
 • Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego.
 • Organizacja pracy w nowych warunkach, z uwzględnieniem najnowszych zmian kodeksowych. 
 • Praca hybrydowa.
Praktyczne omówienie na przykładach najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, w tym między innymi: 
 • Utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Kryteria doboru pracowników do zwolnienia.
 • Wypowiadanie umów o pracę a zarzut dyskryminacji po stronie pracodawcy.
 • Nowe liczenie okresu wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umów o pracę.
 • Przesyłanie informacji na prywatną pocztę elektroniczną a rozwiązanie umowy o pracę z art. 52 kodeksu pracy.
 • Zmiana orzecznictwa w zakresie udzielania urlopów na żądanie.
 • Wykonywanie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego a dyscyplinarne zwolnienie.
 • Wypadek komunikacyjny w ramach zadaniowego systemu czasu pracy.
 • Cofnięcie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
Zwolnienie lekarskie:
 • Przeciwskazania do pracy w biurze.
 • Niedopuszczenie pracownika do pracy.
 • Wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy.
Pomiar temperatury, badania na COVID – 19 z inicjatywy pracodawcy a ochrona danych osobowych.
Badania pracowników alkomatem, a ochrona danych osobowych w świetle stanowisk UODO.
Z sali sądowej – obowiązek dalszego zatrudniania pracownika mimo nieprawomocności wyroku i inne zmiany w zakresie procedury sądowej (instytucja posiedzenia przygotowawczego).
Zmiany w zasadach delegowania pracowników.
Zmiany w przepisach – emerytury stażowe.
Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie zmiany pojęcia mobbingu w celu wyrównania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.
 
Szczegóły organizacyjne:

Miejsce kształcenia:               

SZKOLENIE ONLINE
(Realizowane przez łatwą w obsłudze platformę. Po formalnym zgłoszeniu swojego uczestnictwa otrzymają Państwo wiadomość e-mail ze szczegółową instrukcją obsługi platformy.)

Termin szkolenia:          

17 maja 2021 r.                od godz. 8.30 do 15:00
 
   

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności