Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - aktywny warsztat

 
ZADŁAWIENIA, ZRANIENIA, KRWOTOKI, URAZY, ZŁAMANIA

Wszystko to może nas spotkać w domu z dziećmi, w pracy czy na ulicy!

Co robić w takich sytuacjach?

Jak się zachować – od nas będą zależeć pierwsze działania ratujące zdrowie, a nawet życie ludzkie.
 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz uświadomienie roli ratownictwa społecznego i konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Po zakończonej usłudze dydaktycznej uczestnicy nabędą umiejętności:
  • dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie udzielania pomocy,
  • oceny wstępnej stanu poszkodowanego,
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • rozpoznania zagrożenia dla życia poszkodowanego.
Nasze szkolenia prowadzą czynni ratownicy medyczni z wykorzystaniem sprzętu medycznego między innymi fantomów i defibrylatora. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności udzielania pierw-szej pomocy przedmedycznej w stopniu pozwalającym ratować życie ludzkie.
Zajęcia realizujemy w formie: wykładów, opisów, analizy przypadków, metod sytuacyjnych oraz ćwiczeń praktycznych przewidzianych dla każdego uczestnika kształcenia. W ramach szkolenia gwarantujemy również pokaz udzielania pierwszej pomocy w praktyce (z wykorzystaniem bardzo realistycznie wyglą-dających sztucznych ran). Uczestnicy będą mogli poczuć się jak na miejscu zdarzenia wypadkowego i sprawdzić swoje indywidualne predyspozycje udzielania pomocy w sytuacji do złudzenia przypominającej prawdziwy wypadek. Wszelkie czynności będą więc wykonywane przez uczestników z wykorzystaniem naszych innowacyjnych materiałów, które pozorują następujące urazy: rany cięte i szarpane, złamania otwarte, złożone złamania kości piszczelowej, złożone złamania kości ramiennej, otwarta amputacja nogi, otwarta rana klatki piersiowej (odma opłucnowa). Do dyspozycji uczestników również fantomy oraz AED.

Szczegóły organizacyjne:
 
Miejsce kształcenia: MAT EDUKACJA
ul. Lwowska 9a, 27-600 Sandomierz
Termin szkolenia: 20 sierpnia 2021 r.               w godz. od 8:30 do 14:30 
Cena usługi: 99 zł netto / osoba + VAT 23%

Uwaga: Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego w Państwa placówce!
 

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności