• Szkolenia i doradztwo

  • Szkolenia i doradztwo

    ...najwyższa jakość i kompetencje!

Propozycje na 2017
MATedukacja - Aktualności

Najnowsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy w strefach zagrożonych wybuchem w 2017/18 r. seminarium z pokazem wybuchu pyłu węglowego w Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”

Firma MAT EDUKACJA zaprasza Państwa na seminarium doskonalące z zakresu bezpiecznej pracy w atmosferze wybuchowej. Nasz ekspert wyjaśni Państwu wszelkie wątpliwości interpretacyjne stosowania nowych przepisów oraz przedstawi najczęściej pojawiające się błędy w organizacji pracy w strefach zagrożonych wybuchem, a także związanej z nią dokumentacji. Druga część seminarium zrealizowana wspólnie z Kopalnią Doświadczalną „BARBARA” będzie polegała na omówieniu praktycznych zagrożeń wybuchowym z prezentacją wybuchu pyłu węglowego w jednej ze sztolni kopalni. Każdy uczestnik będzie mógł przekonać się jak niebezpieczne i wybuchowe są np. pyły węglowe czy drzewne.
 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017r. – zestawienie najnowszego orzecznictwa z podaniem gotowych zapisów praktycznych

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r. – zestawienie najnowszego orzecznictwaz podaniem gotowych zapisów praktycznych”. Szkolenie otwarte dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców, u których występuje obowiązek tworzenia Funduszu, a także osób zaangażowanych w funkcjonowanie ZFŚS,  pracowników działu kadr, księgowości, finansów. Podczas aktywnego warsztatu zaprezentujemy Państwu gotowe rozwiązania zapisów regulaminowych, a także wskażemy najczęściej popełniane błędy podczas administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (ponad 100 przypadków). Omówimy w sposób praktyczny zmiany w zakresie funkcjonowania oraz naliczania ZFŚS, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego w tej kwestii orzecznictwa sądowego oraz podatkowego.

Ogólnopolska narada Związków Zawodowych w świetle uregulowań prawnych w 2017 r. oraz projektowanych zmian na 2018 r. aktywny warsztat

Rola Związków Zawodowych w zmianiającej się rzeczywistości staje się niezwykle istotna. Dlatego tak ważna jest skuteczność, którą stanowią wiedza i umiejętności. Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium doskonalącym (warsztatowym), które w bardzo zaawansowany sposób łączy ze sobą mozliwość uzyskania wiedzy z zakresu zmian przepisów dotyczących problematyki związków zawodowych, a także dzięku warsztatowi psychologincznemu umiejętności dążenia do założonych celów.

Wypadki przy pracy w kontekście prawnym oraz psychologicznym w świetle uregulowań prawnych w 2017 r. oraz projektowanych zmian na 2018 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium doskonalącym „Wypadki przy pracy w kontekście prawnym oraz psychologicznym” które przeznaczone jest dla pracowników służby BHP oraz osób zaangażowanych w kształtowanie bezpieczeństwa w zakładzie pracy (pracodawcy, kadra zarządzająca, Społeczni Inspektorzy Pracy oraz Członkowie Komisji BHP). Warsztaty prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod opartych na aktywizacji uczestników pozwolą zaktualizować i uzupełnić wiedzę w aspekcie prawnym, psychologicznym a także w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników służby BHP oraz pracodawców
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu okresowym (warsztatowym), które przeznaczone jest dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami w świetle obowiązujących uregulowań prawnych w 2017 r. oraz projektowanych zmian na 2018 r.  - aktywny warsztat.

Praktyczne aspekty w zakresie tworzenia instrukcji organizacji bezpiecznej pracy oraz ramowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych w 2017 r. - seminarium

Zapraszamy Państwa do udziału w specjalistycznym seminarium w zakresie praktycznych aspektów w zakresie tworzenia instrukcji organizacji bezpiecznej pracy oraz ramowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych w 2017 r., które dedykowane jest dla pracodawców, osób kierownictwa i dozoru, pracowników służby BHP, a także osób praktycznie wdrażających ww. rozporządzenie w swoich zakładach pracy.

Ogólnopolska narada SIP oraz Komisji BHP w świetle obowiązujących uregulowań prawnych w 2017 r. oraz projektowanych zmian na 2018 r. aktywny warsztat

Rola SIP oraz Komisji BHP w zmieniającej się rzeczywistości staje się niezwykle istotna. Dlatego tak ważna jest skuteczność, którą stanowią wiedza i umiejętności. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w ogólnopolskim seminarium dla SIP oraz Komisji BHP  w świetle obowiązujących uregulowań prawnych w 2017 r. oraz projektowanych zmian na 2018 r. - aktywny warsztat.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą doradztwa
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy specjalne pakiety usług doradczych przeznaczonych dla przedsiębiorców

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl