Szkolenia i doradztwo

Dodatkowe informacje

"Perspektywy rozwoju kogeneracji – najnowsze regulacje europejskie i krajowe oraz utrwalone rozwiązania”
 
Firma MAT EDUKACJA z siedzibą w Sandomierzu przedstawia ofertę szkolenia warsztatowego „Perspektywy rozwoju kogeneracji – najnowsze regulacje europejskie i krajowe oraz utrwalone rozwiązania ”.
Kształcenie poprowadzi dr Zdzisław Muras – uznany autorytet w dziedzinie energetyki odnawialnej, kogeneracji oraz koncesjonowania. Podczas warsztatów omówione zostaną najnowsze regulacje, przywracające system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji.
ODBIORCY SZKOLENIA
 
Przedstawiciele branży energetycznej, elektrowni, elektrociepłowni, biogazowni, banki oraz instytucje finansujące, przemysłowi odbiorcy energii, zakłady planujące wdrożenie technologii kogeneracyjnych.

PROWADZĄCY
 
dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym siedemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

INFORMACJE DODATKOWE
 
Miejsce kształcenia: Centrum Konferencyjno Szkoleniowe BOSS w Warszawie /www.hotelboss.pl/
Cena usługi: 1 190 zł netto / osoba (zajęcia warsztatowe, materiały dydaktyczne, serwis kawowy, lunch)
Dodatkowe informacje: Renata Zielińska tel. 795 000 363, Mateusz Czech tel. 697 550 510
biuro@matedukacja.pl; szkolenia@matedukacja.pl

 Ze względu na warsztatowy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona

PROMOCJA
 
W przypadku zgłoszenia trzech i więcej osób z jednego zakładu gwarantujemy atrakcyjne zniżki (ustalane indywidualnie). Do usługi dostają Państwo pisemną gwarancję rzetelności (szczegóły na naszej stronie internetowej www.matedukacja.pl).

PROGRAM SZKOLENIA
 
8.45-9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW. KAWA POWITALNA
9.00 – 9.40
 1. Decyzja Komisji Europejskiej z 19.12.2011 r. dotycząca wskaźników referencyjnych
  i podejścia do wsparcia kogeneracji.
 2. Nowa dyrektywa  w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE  dotycząca także kogeneracji - kierunki zmian i uzupełnień systemu wsparcia oraz perspektywa jego obowiązywania:
 • Podstawowe założenia dyrektywy w tym:
 • perspektywa wsparcia dla kogeneracji, nowe zasady wsparcia dla kogeneracji, gwarancje pochodzenia, zasady dostępu do sieci, obowiązki dotyczące planowania przestrzennego.
9.40 – 11.00 Kogeneracja w projekcie nowelizacji ustawy - Prawo Energetyczne z 24 stycznia 2014 r. oraz w projekcie ustawy o OZE z marca 2014 r.
 • model systemu wsparcia kogeneracji, zasady systemu wsparcia, przedsiębiorca przemysłowy a system wsparcia, planowany okres wsparcia, nowe zasady funkcjonowania wsparcia w tym przewidywany poziom wsparcia, nowe zasady rozliczenia obowiązku, co ze „starymi” świadectwami, „postępowania w toku”, rozliczenie obowiązku za lata 2012 i 2013. nowy zakres kumulacji wsparcia dla kogeneracji OZE.
11.00-11.20 PRZERWA NA KAWĘ
11.20-13.00  Kogeneracja w projekcie nowelizacji c.d.
13.00-14.00 LUNCH
 1. Zasady korzystania z systemu wsparcia:
 • zasady wejścia do systemu wsparcia, rodzaje paliw  – a wsparcie dla kogeneracji, sieć gazowa, gazociąg bezpośredni, kolory wsparcia: żółte certyfikaty, czerwone certyfikaty, fioletowe certyfikaty,
 • Praktyczne aspekty korzystania z systemów wsparcia kogeneracyjnego w odniesieniu do wykorzystania ciepła lub chłodu użytkowego.
 • Obecne zasady i możliwości łączenia certyfikatów,
 • Współspalanie gazu ziemnego, metanu i biogazu z innymi paliwami a system certyfikacji.    
15.30-16.00 Rozliczenie obowiązku:
 • podmioty zobowiązane do wypełnienia obowiązku,
 • umarzanie świadectw pochodzenia,
 • skutki niewypełnienia obowiązku:
  • kary pieniężne,
  • możliwość odstąpienia od kary,
  • umorzenie postępowania „karnego”.
16.00-16.10 Podsumowanie i zakończenie warsztatów. Rozdanie certyfikatów.

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl