Szkolenia i doradztwo

Dodatkowe informacje

"Założenia nowego systemu wsparcia źródeł odnawialnych – warsztaty praktyczne”

Firma MAT EDUKACJA z siedzibą w Sandomierzu przedstawia ofertę szkolenia warsztatowego „Założenia nowego systemu wsparcia źródeł odnawialnych – warsztaty praktyczne ”.  Kształcenie poprowadzi dr Zdzisław Muras – uznany autorytet w dziedzinie energetyki odnawialnej, kogeneracji oraz koncesjonowania. Podczas warsztatów omówione zostaną najnowsze regulacje, przywracające system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji.
 
ODBIORCY SZKOLENIA
Przedstawiciele branży energetycznej, elektrowni, elektrociepłowni, biogazowni, banki oraz instytucje finansujące, inwestorzy zajmujący się odnawialnymi źródłami energii,  przemysłowi odbiorcy energii, zakłady planujące stosowanie odnawialnych źródeł energii, jednostki samorządu terytorialnego.

PROWADZĄCY
dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania
w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym siedemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).
 
INFORMACJE DODATKOWE
Miejsce kształcenia: Centrum Konferencyjno Szkoleniowe BOSS w Warszawie /www.hotelboss.pl/
Cena usługi: 1 190 zł netto / osoba (zajęcia warsztatowe, materiały dydaktyczne, serwis kawowy, lunch)
Dodatkowe informacje: Renata Zielińska tel. 795 000 363, Mateusz Czech tel. 697 550 510
biuro@matedukacja.pl; szkolenia@matedukacja.pl
 
 
Ze względu na warsztatowy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona

PROMOCJA
W przypadku zgłoszenia trzech i więcej osób z jednego zakładu gwarantujemy atrakcyjne zniżki (ustalane indywidualnie). Do usługi dostają Państwo pisemną gwarancję rzetelności (szczegóły na naszej stronie internetowej www.matedukacja.pl).

PROGRAM SZKOLENIA
8.45-9.00. Rejestracja uczestników.
9.00 –9.20 Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji:
 • Dyrektywa 2009/28/WE – zakres implementacji
 • Dyrektywa 2012/27/UE – rozwiązania dla kogeneracji
 • Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z 31.12. 2013 r. 
9.20-11.00 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym:
 • Nowe rodzaje źródeł – mikroinstalacja i mała instalacja, instalacja spalania wielopaliwowego i  dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego – koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo?
 • Okres funkcjonowania  systemu wsparcia,
 • Gwarancja pochodzenia,
 • Przyłączanie do sieci źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji.
11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ
11.15-13.00 Zakres zmian dotyczący istniejących i planowanych systemów wsparcia OZE:
 • Nowo powstałe jednostki, a jednostki już funkcjonujące – z czego mogą korzystać,
 • Zakres wsparcia w zależności od rodzaju jednostki, w tym współspalające i  jednostki dedykowane,
 • Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia,
 • Nowe zasady rozliczenia obowiązku,
 • Procedura prekwalifikacji, w tym zasady zgłaszania protestu,
 • Założenia funkcjonowania systemu aukcyjnego,
 • „Ceny referencyjne”
 • „Niezmienność ceny”
 • Okres przejściowy – „stary” a „nowy”  system wsparcia,
 • Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje,
 • Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej – zasady wyznaczenia i funkcje,
 • Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia,
 • Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE.
13.00-13.45 LUNCH
13.45-16.00 Zakres zmian dotyczący istniejących i planowanych systemów wsparcia OZE:
 • Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia,
 • Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia
 • Przyczyny zmian i przewidywane efekty nowego systemu wsparcia
16.00 -16.15. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 
 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl