Szkolenia i doradztwo

Szkolenia

Nasze doświadczenie, zaangażowanie oraz pasja, sprawiają, że każdorazowo otrzymujecie Państwo usługę w pełni spełniającą Wasze oczekiwania. Szkolenia otwarte odbywają się w atrakcyjnych miejscach naszego kraju. Realizujemy je z wykorzystaniem specjalistów, będących gwarantami, że każda kwestia która budzi Państwa wątpliwości zostanie gruntownie wyjaśniona, na bazie obowiązujących przepisów prawa. Szkolenia pogrupowane zostały w działy: Energetyka, BHP, Finanse, Prawo, Szkolenia zawodowe UDT, Komunikacja/negocjacje, Umiejętności osobiste, Szkolenia specjalistyczne.

Realizujemy również szkolenia zamknięte, które dedykowane są dla ściśle określonych grup pracowniczych. Każdorazowo przeprowadzamy szczegółówą analizę, pozwalającą na określenie potrzeb naszych Klientów.

Każde nasze szkolenie podlega ewaluacji, dzięki czemu mamy możliwość bieżącego monitorowania zadowolenia naszych Klientów. Dodatkowo dajemy Państwu gwarancję rzetelności naszych usług.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnym planem szkoleń realizowanych przez firmę MATEDUKACJA w 2017 r.

 
Blok szkoleń BHP
1. Rola SIP oraz Komisji BHP w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
2. Szkolenia okresowe: dla służb BHP, pracodawców, kierowników.
3. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach energetycznych – warsztat doskonalący.
4. Atmosfera wybuchowa  w miejscu pracy – warsztat doskonalący z symulacją wybuchów.
5. Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji i urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem ATEX.
6. Szkolenie doskonalące dla auditorów systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001 (OHSAS).
7. Wypadki przy pracy w kontekście prawnym oraz psychologicznym –  warsztat doskonalący.
8. Konferencja „Postaw na bezpieczeństwo” dedykowana dla sektora energetycznego.
9. Konferencja „Postaw na bezpieczeństwo” dedykowana dla sektora kolejowego.
10. Komisje Kwalifikacyjne.
 
 
Blok szkoleń finansowo – prawnych
1. Funkcjonowanie Rad Pracowników w świetle analizy ekonomiczno –  finansowej przedsiębiorstwa jako narzędzie dialogu-warsztaty praktyczne.
2. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r. – pełne orzecznictwo i wyjaśnienie spornych kwestii.
3. Odnawialne źródła energii po nowelizacji przepisów.
4. MSR-y i obowiązki informacyjne spółek publicznych – warsztat.
5. Środki trwałe dla branży energetycznej oraz wodociągowej – nowe orzecznictwo oraz najczęściej popełniane błędy.
6. Dostosowanie ewidencji księgowej do wymogów znowelizowanego prawa energetycznego – najczęściej popełniane błędy.
7. Prawo pracy dla ekspertów – warsztat doskonalący.
8. Gospodarka magazynowa – nowoczesne zarządzanie magazynem z najnowszymi trendami 2017 r.
9. Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych.
10. Obowiązki pracodawców oraz osób kierujących pracownikami wynikające z kodeksu pracy.
 
Blok szkoleń miękkich
1. Komunikacja interpersonalna jako element zwiększający efektywność pracowniczą.
2. Rodzaje zachowań społecznych. Wykorzystywanie umiejętności asertywnych w aktywności zawodowej pracownika.
3. Umiejętności radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy.
4. Wypalenie zawodowe pracownika – jak mu przeciwdziałać.
5. Związki zawodowe w 2017 r. – wiedza i skuteczność. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.
6. Zakładowy układ zbiorowy pracy –  warsztat praktyczny dla przedstawicieli Związków Zawodowych.
7. Okresowa ocena pracowników jako narzędzie do profesjonalnego zarządzania zespołem pracowniczym.
8. Nowoczesne metody poprawy bezpieczeństwa w zakładzie pracy – skuteczna komunikacja oraz negocjacje.
9. Destruktory – czynniki destrukcyjne w pracy zawodowej: mobbing, stalking, dyskryminacja.
10. Efektywne zarządzanie szkoleniami – co zrobić aby kształcenie stało się zyskowną inwestycją?
11. Trening aktywnego rozwiązywania problemów.
12. Skuteczna współpraca w zespole w oparciu o model Extended Disc.


 

 

 
 

 
 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl