Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników służby BHP oraz pracodawców

Uczestnictwo w naszym warsztacie praktycznym pozwoli na:
 

 • Spotkanie z najbardziej uznanymi wykładowcami na rynku polskim.
 • Możliwość wpływania na poruszany zakres tematyczny – to Państwo możecie mieć bezpośredni wpływ na treści poruszane podczas aktywnego warsztatu.
 • Możliwość otrzymania bezpłatnych konsultacji już po zakończonym szkoleniu.
 • Gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami szkoleń.

NASI WYKŁADOWCY:
mgr Grzegorz Żuk – Prawnik, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w posiadający uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, zarówno w aspekcie praw zbiorowych jak i indywidualnych oraz w zagadnieniach prawa administracyjnego szczególnie w aspekcie reguł prowadzenia czynności kontrolnych przez urzędy nadzoru państwowego, doradca w wielu podmiotach gospodarczych, praktyk stosujący prawo pracy na co dzień.
 
mgr Małgorzata Chorzępa – Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką współdziałania w grupie pracowniczej, rozwiązywania konfliktów, stosowania technik negocjacyjnych oraz aspektem bezpieczeństwa pracy w kontekście psychologii.
 
mgr Mateusz Czech – Dyrektor Firmy MAT EDUKACJA, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz problematyki wypadków przy pracy. Doświadczony wykładowca z umiejętnościami trenerskimi (ponad 10 letnia praktyka w prowadzeniu szkoleń bhp).


PROGRAM SZKOLENIA:
 
Tematyka szkolenia zgodna z Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zrealizowana zostanie w formie zajęć konsultacyjnych z częściowym wykorzystaniem metody samokształcenia kierowanego. Poniżej tematy dodatkowe.
 
Blok I – Prawo
 
 • Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – ochrona przedemerytalna po zmianie przepisów od 1 października 2017 r.
 • Praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów o umowach na czas określony – stanowisko Ministerstwa Rodziny w sprawie umów o pracę na okres próbny, Stanowisko Ministerstwa Rodziny w sprawie liczenia okresu 33 miesięcy zatrudnienia, Stanowisko Ministerstwa Rodziny w sprawie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, a także długości okresów wypowiedzenia, Stanowisko Ministerstwa Rodziny w sprawie pracowników szczególnie chronionych, a także kobiet w ciąży.
 • Zmiany w procedurze karnej – nagrania dźwiękowe, audiowizualne, dostęp do korespondencji mailowej jako dowody przeciwko pracodawcy w postępowaniu sądowym („owoce zatrutego drzewa”) – najnowsze uregulowania funkcjonujące w 2018 r.
 • Zmiany w Prawie pracy - zasady dotyczące umów zlecenia, kontrole PIP po wprowadzeniu zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za płacę, umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy – nowe przepisy, praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów o umowach na czas określony, elektroniczne zwolnienia lekarskie.
 • Nowe rozporządzenie o pracach uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią.
 • Zmiany w ustawach o związkach zawodowych oraz o pracownikach tymczasowych – w 2018 r. – jak przygotować się do nowych rozwiązań prawnych.
 • Odpowiedzialność pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami - realizacja ustawowych obowiązków, zbiór obowiązujących uregulowań praw i obowiązków – wybrane elementy, precyzowanie uwag na podstawie stwierdzonych niezgodności, zasady współpracy z PIP.
 • Mobbing w środowisku pracy.
 
Blok II – Wypadki przy pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – jak skutecznie prowadzić dochodzenie powypadkowe - definicja wypadku przy pracy wynikająca z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadek, któremu pracownik ulega w podróży służbowej. Definicja przyczyny zewnętrznej w najnowszym orzecznictwie SN. Współprzyczyna wypadku przy pracy tkwiąca w przeżyciach psychicznych pracownika. Niedopełnienie ciążących na pracodawcy obowiązków w dziedzinie bhp, a wypadek przy pracy. Zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Rozpoznanie choroby zawodowej, nowy obowiązek polegający na przesłaniu zawiadomienia o chorobie zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy, choroba zawodowa i jej związek przyczynowy z pracą, jej rodzajem, charakterem i warunkami jej wykonywania.
 • Psychologiczne aspekty pomocy w wypadkach przy pracy (podstawy interwencji kryzysowej, strategie działania w sytuacji stresowej – zagrożenia życia, zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej, psychologiczne konsekwencje sytuacji zagrożenia dla funkcjonowania człowieka, stres jako czynnik deformujący interakcje społeczne, metody niwelujące wpływ stresu na ocenę sytuacji, zniekształcenia poznawcze w ocenie drugiego człowieka, psychopatologia w ocenie kondycji psychicznej poszkodowanych, czynniki ograniczające trafność oceny kondycji psychicznej ofiar wypadków, metody perswazji i sposoby udzielania wsparcia w sytuacji kryzysowej, techniki przydatne w kontaktowaniu się z osobami w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia lub osobami, które doświadczyły ww. zagrożenia, spójność, kategorie oceny funkcjonowania psychicznego ofiar sytuacji kryzysowych, przesłanki dynamiczne i statyczne w ocenie sytuacji).
 • Psychologiczne aspekty oceny rzetelności wniosków o odszkodowanie w sytuacji wypadków w pracy (elementy perswazji – tor centralny i tor peryferyjny, metody manipulacji i wywierania wpływu na ludzi, sposoby przeciwdziałania próbom manipulacji, metody oceny prawdomówności, białe kłamstwo i czarne kłamstwo, ocena motywacji ubiegających się o świadczenia wypadkowe, paradoks Epemenidesa, mowa ciała mikroekspresje w wykrywaniu kłamstwa, metody prowadzenia dyskusji zmierzającej ku wykryciu prawdy, sposoby weryfikacji podawanych przez wnioskodawcę informacji, kłamstwo w procesach negocjacyjnych, pragmatyczny aspekt kłamstwa stosowany w negocjacjach).
 
MIEJSCE SZKOLENIA
                    
Hotel Tatra *** w Zakopanem
                                       
                                           
SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

Termin szkolenia:      7 - 9 marca 2018 r. (od kolacji w dniu 7.03. do obiadu w dniu 9.03.)

Cena usługi:               1840 zł netto / osoba + VAT 23%               
                                    (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja
                                    czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów)
.
                                    Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego 250 zł netto + VAT 23%.

DLA NASZYCH STAŁYCH KLIENTÓW RABAT W WYSOKOŚCI
200 ZŁ NETTO / OSOBA


Dodatkowe informacje:                         Agata Goździewska 887 550 510 a.gozdziewska@matedukacja.pl
                                                                   Renata Zielińska 795 000 363  r.zielinska@matedukacja.pl
                                                                   Marta Juda 605 336 009 m.juda@matedukacja.pl
 
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl