Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy w branży energetycznej na 2018 r.Uczestnictwo w naszym seminarium to:
  • Spotkanie z najbardziej uznanymi wykładowcami na rynku polskim.
  • Możliwość aktywnej dyskusji między przedstawicielami związków zawodowych branży energetycznej o nowym PUZP w 2018 r.
  • Trening negocjacyjny dla przedstawicieli związków zawodowych.
  • Możliwość otrzymania bezpłatnych konsultacji po zakończonym szkoleniu.
  • Gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
 
1. Zakładowy układ zbiorowy pracy – inicjatywa układowa, rokowania, strony układu, pojęcie reprezentatywności strony związkowej oraz uprawnień stron do zawarcia układu, przedstawienie orzecznictwa oraz poglądów doktryny naukowej, w zakresie inicjatywy układowej oraz pojęcia stron układu, zawarcie układu. Procedura rejestracji zakładowego układu zbiorowego ze wskazaniem na orzecznictwo sądowe w tym zakresie. Omówienie szczegółowej procedury rejestracji układu, w tym przepisów rozporządzenia MPiPS z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul generalnych, w tym najczęstsze przyczyny odmowy rejestracji układu zbiorowego lub protokołu dodatkowego, czy też wpisu informacji do rejestru w kontekście uprawnień i obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy. Procedura wejścia w życie układu, tryb dokonywania zmian w obowiązującym układzie zbiorowym pracy, protokół dodatkowy, rozwiązanie zakładowego układu zbiorowego pracy, porozumienie o stosowaniu układu zbiorowego pracy.
 
2. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy – inicjatywa układowa, rokowania, strony układu, pojęcie reprezentatywności strony związkowej oraz uprawnień stron do zawarcia układu, przedstawienie orzecznictwa oraz poglądów doktryny naukowej, w zakresie inicjatywy układowej oraz pojęcia stron układu, zawarcie układu. Procedura rejestracji ponadzakładowego układu zbiorowego ze wskazaniem na orzecznictwo sądowe w tym zakresie. Procedura wejścia w życie układu, tryb dokonywania zmian w obowiązującym układzie zbiorowym pracy, protokół dodatkowy, rozwiązanie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.
 
3. Zagadnienia dotyczące materii objętej regulacją układową, w tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie wynikającym z zakładowego układu zbiorowego pracy dla branży energetycznej – warunki i zasady zatrudniania i zwalniania pracowników, czas pracy, zasady wynagradzania za pracę, zasady wypłaty innych świadczeń związanych z pracą, urlopy pracownicze, obowiązki pracodawcy, polityka socjalna (współpraca ze związkami zawodowymi, polityka zatrudnienia, szkolenia, rozwój zawodowy i awanse).
 
4.  Nowy projekt ponadzakładowego układu zbiorowego dla branży energetycznej – szczegółowe omówienie najważniejszych założeń nowego dokumentu.
 
5.  Aktywny warsztat negocjacyjny dla przedstawicieli związku zawodowego - co wiesz a czego nie wiesz o negocjacjach z pracodawcą – zestaw praktycznych pytań, które zaskakują nawet najlepszych negocjatorów. Najczęstsze przyczyny braku sukcesu w negocjacjach pomiędzy związkami zawodowymi, a pracodawcą – praktyczna analiza, określenie scenariusza przebiegu negocjacji – proces planowania – jak zrobić to najlepiej. Postawy z jakimi może spotkać się przedstawiciel związków zawodowych. Klucz do udanych negocjacji związków zawodowych z pracodawcą - oddziel ludzi od problemu, koncentruj się na interesach, a nie na stanowiskach, staraj się wypracować rozwiązania korzystne dla obu stron, korzystaj z obiektywnych kryteriów, wykraczaj poza kompromis: zasady osiągania wyniku „obopólnej wygranej”.
 
6.  Skuteczne techniki egzekwowania podczas negocjacji - kiedy zaczynają się negocjacje a kończą potyczki? Sprawdzone postawy, wspierające sukces w negocjacjach ze związkami zawodowymi, praktyczne spojrzenie na zależności pomiędzy kluczowymi elementami negocjacji ze związkami zawodowymi, najpierw perswaduj, a potem negocjuj!
 
7.  Jak bronić się przed typowymi zagrywkami w negocjacjach - blef w negocjacjach, sposoby blefowania oraz wykrywania blefu, jak reagować na bezpodstawny atak? Wywieranie wpływu na innych – czy można unikać manipulacji podczas negocjacji? Czy można być skutecznym negocjatorem bez konieczności wyłączania emocji? Realna i 100% naturalna prezentacja przez trenera perfidnych zagrywek i sposobów obrony w trakcie gry negocjacyjnej. Jak reagować na negację – „nie bo nie”?
 
8.  Mowa ciała w negocjacjach - głos jako narzędzie wpływu na klienta, postawa jako element świadczący o poczuciu własnej wartości. Mimika i kontakt wzrokowy z partnerem negocjacji, niewerbalne oznaki siły negocjatora, pułapki określania mowy ciała (automatyczne podejście określania).

 
WYKŁADOWCY
 
mgr Renata Pięta – prawnik, praktyk w zakresie stosowania prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zbiorowego prawa pracy. Obecnie nadinspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2006 - 2016 zastępca ds. prawno – organizacyjnych Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, a także członek Komisji Prawnej przy Głównym Inspektorze Pracy w Warszawie. Uznany autorytet w zakresie zbiorowego prawa pracy z uwzględnieniem specyfiki branży energetycznej. Doświadczony wykładowca z umiejętnościami trenerskimi do profesjonalnego przekazywania posiadanej wiedzy (średnia uzyskana ocena z ostatnich 10 przeprowadzonych szkoleń – na podstawie ankiet ewaluacyjnych wynosi 4,97 w pięciostopniowej skali ocen).
 
mgr Małgorzata Chorzępa – psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką negocjacji, zarządzania zespołem pracowniczym, współdziałaniem w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz zasadami właściwej komunikacji w procesie pracy. Prowadzi projekty szkoleniowe oraz doradcze w zakresie psychologii pracy dla największych przedsiębiorstw w naszym kraju. Posiada ogromne doświadczenie praktyczne oraz dydaktyczne. Średnia ocena uzyskana z ostatnich 20 przeprowadzonych dla nasz szkoleń wynosi 4,99 w pięciostopniowej skali ocen. Gwarantujemy Państwu najwyższą jakość usługi dydaktycznej.
 

 
MIEJSCE SZKOLENIA
 
Hotel Sasanka*** w Szklarskiej Porębie  /www.hotel-sasanka.pl/
                   
                        
SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA
 
Termin szkolenia:
 
22 – 25 maja 2018 r. (od kolacji w dniu 22.05. do obiadu w dniu 25.05.)
   
Cena usługi: 2040 zł netto / osoba + VAT 23%
 
(zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
 
Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego 300 zł.


DLA NASZYCH STAŁYCH KLIENTÓW RABAT W WYSOKOŚCI
150 ZŁ NETTO / OSOBA
 
  Dodatkowe informacje:                         Agata Goździewska 887 550 510 a.gozdziewska@matedukacja.pl
                                                                   Renata Zielińska 795 000 363  r.zielinska@matedukacja.pl
                                                                   Marta Juda 605 336 009 m.juda@matedukacja.pl
 
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 
 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl