Wypadki przy pracy w kontekście prawnym oraz psychologicznym w świetle uregulowań prawnych w 2017 r. oraz projektowanych zmian na 2018 r.Uczestnictwo w naszym seminarium to:
 • Spotkanie z najbardziej uznanymi wykładowcami na rynku polskim.
 • Możliwość wpływania na poruszany zakres tematyczny – to Państwo możecie mieć bezpośredni wpływ na treści poruszane podczas aktywnego warsztatu.
 • Rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie właściwego i skutecznego prowadzenia dochodzeń powypadkowych.
 • Możliwość otrzymania bezpłatnych konsultacji już po zakończonym szkoleniu.
 • Gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami szkoleń.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA


Moduł I – wypadki i choroby zawodowe w 2017 r.
 1. Objawy powstawania choroby zawodowej (przeniesienie zatrudnionego do innej pracy jako polecenie służbowe).
 2. Niezdolność wykonywania przez pracownika dotychczasowej pracy.
 3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (definicja wypadku przy pracy wynikająca z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadek, któremu pracownik ulega w podróży służbowej, definicja przyczyny zewnętrznej w najnowszym orzecznictwie SN, współprzyczyna wypadku przy pracy tkwiąca w przeżyciach psychicznych pracownika, niedopełnienie ciążących na pracodawcy obowiązków
  w dziedzinie bhp, a wypadek przy pracy, zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, rozpoznanie choroby zawodowej, nowy obowiązek polegający na przesłaniu zawiadomienia o chorobie zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy, odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki choroby zawodowej, choroba zawodowa i jej związek przyczynowy z pracą, jej rodzajem, charakterem i warunkami jej wykonywania, uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy na podstawie kodeksu cywilnego).
 4. Nowości w Kodeksie Pracy na 2017/18 r. (najbardziej aktualne orzecznictwo SN oraz Trybunału Sprawiedliwości UE zmieniające dotychczas stosowane uregulowania w stosunku pracy, dokumenty tworzone w ciągu zatrudnienia pracownika – podstawowe zmiany, co dalej z umowami na czas określony i nieokreślony, urlopy w 2017 r. wypoczynkowy, macierzyński, rodzicielski, ojcowski, dodatkowy, wychowawczy – przedstawienie najbardziej optymalnych rozwiązań, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2017/18 r. praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej,
  w dni wolne, niedziele i święta – dopuszczalność i sposób rekompensowania, najnowsze orzeczenia SN).

Moduł II – wypadki w kontekście psychologicznym
 1. Psychologiczne aspekty pomocy w wypadkach przy pracy (podstawy interwencji kryzysowej, strategie działania w sytuacji stresowej – zagrożenia życia, zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej, psychologiczne konsekwencje sytuacji zagrożenia dla funkcjonowania człowieka, stres jako czynnik deformujący interakcje społeczne, metody niwelujące wpływ stresu na ocenę sytuacji, zniekształcenia poznawcze w ocenie drugiego człowieka, psychopatologia w ocenie kondycji psychicznej poszkodowanych, czynniki ograniczające trafność oceny kondycji psychicznej ofiar wypadków, metody perswazji i sposoby udzielania wsparcia w sytuacji kryzysowej, techniki przydatne w kontaktowaniu się z osobami w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia lub osobami, które doświadczyły ww. zagrożenia, spójność, kategorie oceny funkcjonowania psychicznego ofiar sytuacji kryzysowych, przesłanki dynamiczne i statyczne w ocenie sytuacji).
 2. Psychologiczne aspekty oceny rzetelności wniosków o odszkodowanie w sytuacji wypadków
  w pracy
  (elementy perswazji – tor centralny i tor peryferyjny, metody manipulacji i wywierania wpływu na ludzi, sposoby przeciwdziałania próbom manipulacji, metody oceny prawdomówności, białe kłamstwo i czarne kłamstwo, ocena motywacji ubiegających się o świadczenia wypadkowe, paradoks Epemenidesa, mowa ciała mikroekspresje w wykrywaniu kłamstwa, metody prowadzenia dyskusji zmierzającej ku wykryciu prawdy, sposoby weryfikacji podawanych przez wnioskodawcę informacji, kłamstwo w procesach negocjacyjnych, pragmatyczny aspekt kłamstwa stosowany w negocjacjach).

WYKŁADOWCY

Do realizacji naszego szkolenia wytypowaliśmy trenerów, którzy otrzymują najwyższe noty od uczestników naszych wcześniejszych szkoleń. Kryterium, które braliśmy pod uwagę to średnia ocen
z ostatnich 20 szkoleń na poziomie min. 4,9 w pięciostopniowej skali ocen.

 
mgr Grzegorz Żuk – Prawnik, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w posiadający uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, zarówno w zakresie praw zbiorowych jak i indywidualnych oraz w zagadnieniach prawa administracyjnego szczególnie
w aspekcie reguł prowadzenia czynności kontrolnych przez urzędy nadzoru państwowego, doradca w wielu podmiotach gospodarczych, praktyk stosujący prawo pracy na co dzień.
mgr Małgorzata Chorzępa – Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką współdziałania w grupie pracowniczej, rozwiązywania konfliktów, stosowania technik negocjacyjnych oraz aspektem bezpieczeństwa pracy w kontekście psychologii.
mgr Mateusz Czech – Dyrektor Firmy MAT EDUKACJA, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz problematyki wypadków przy pracy. Doświadczony wykładowca z umiejętnościami trenerskimi (ponad 10 letnia praktyka w prowadzeniu szkoleń bhp).
 
MIEJSCE SZKOLENIA
 
 
Hotel Tatra *** w Zakopanem
                                       
                                           
SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

Termin szkolenia:      22 - 24 listopada 2017 r. (od kolacji w dniu 22.11 do obiadu w dniu 24.11.)
Cena usługi:               1540 zł netto / osoba + VAT 23%               
                                    (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja
                                    czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów)
.
                                    Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego 200 zł. netto + VAT 23%

 
  Dodatkowe informacje:                         Agata Goździewska 887 550 510 a.gozdziewska@matedukacja.pl
                                                                   Renata Zielińska 795 000 363  r.zielinska@matedukacja.pl
                                                                   Marta Juda 605 336 009 m.juda@matedukacja.pl
 
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 
 


 
 
                                      


     

 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl