Rola i zadania skutecznego lidera - jak zarządzać zespołem aby osiągać najlepsze wyniki

Kierowanie zespołem pracowniczym jest zadaniem, które stawia przed podejmującą je osobą wiele wyzwań. Konflikty w zarządzanym zespole, brak właściwego zaangażowania pracowników, nieumiejętność właściwej motywacji, a także utrata lub zmniejszenie autorytetu to najczęstsze problemy, przed którymi stają liderzy. Może to prowadzić do błędów, nieterminowości, zwiększenia wypadkowości w pracy, a także zmniejszenia ogólnych efektów i wyników. Kierownik, który nie jest prawdziwym liderem może demotywować cały zespół. Właściwego zarządzania można się jednak nauczyć i skutecznie wdrażać go w życie. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu doskonalącym „Rola i zadania skutecznego lidera – jak zarządzać zespołem aby osiągać najlepsze wyniki”. Szkolenie koncentruje się na najważniejszych narzędziach w dyspozycji lidera, które pozwalają na właściwe zarządzanie zespołem pracowników, a także na budowaniu i utrzymywaniu autorytetu osoby kierującej. Wskażemy też na najważniejsze problemy, z którymi mogą spotykać się osoby kierujące pracownikami (konflikt w grupie, trudne rozmowy, zarządzanie osobami starszymi, wcześniejszymi kolegami itp.)
 

ZAKRES TEMAMTYCZNY SZKOLENIA
 
 1. Sztuka zarządzania, czyli jak zbudować autorytet w swoim zespole: kim jest kierownik zespołu, podstawowe style zarządzania – jaki styl będzie najlepszy dla mnie, budowanie autorytetu wynikającego z postawy, a nie zajmowanego stanowiska, budowanie autorytetu bez uległości i koleżeństwa,  jak powinien zachowywać się lider, który chce zbudować / utrzymać swój autorytet, budowanie właściwej atmosfery w pracy, wpływ właściwej atmosfery na wydajność całego zespołu.
   
 2. Efektywna motywacja podległego zespołu pracowniczego – jak robić to skutecznie: podstawowe sposoby motywacji pracowniczej, czy motywacja finansowa jest najskuteczniejszym i jedynym sposobem poprawy wydajności zespołu, pozafinansowe motywatory, co dzieje się kiedy pracownik traci motywację, jak zapobiegać utracie motywacji, jakie kroki należy podjąć kiedy mamy do czynienia z pracownikiem zdemotywowanym.
   
 3. Zasady skutecznej komunikacji pomiędzy kierownikiem, a podległym pracownikiem – czy mogę zrobić coś lepiej: określenie najlepszego dla siebie stylu komunikowania, jak właściwa komunikacja wpływa na postawy pracownicze, jak przeprowadzić trudną rozmowę z pracownikiem, rozmowy dyscyplinujące – sztuka dotarcia do pracownika z odpowiednim komunikatem, podstawowe techniki rozmów z pracownikami, którzy nie realizują założonych celów, zadań, poleceń, przekazywanie negatywnych informacji, sankcje i kary – kiedy są skuteczne, kultura dyscyplinowania jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku firmy, zasady skutecznego i sprawiedliwego delegowania zadań pomiędzy pracowników, podstawowe bariery skutecznej komunikacji między przełożonym a podwładnym, czytelność komunikatów – dlaczego jest tak ważna w procesie zarządzania zespołem pracowniczym.
   
 4. Podstawowe problemy z którymi spotykają się osoby kierujące pracownikami – jak skutecznie sobie z nimi radzić: trudności w zarządzaniu grupą wcześniejszych kolegów – jaką postawę należy przyjąć aby być prawdziwym liderem, diagnoza konfliktu roli – jeszcze kolega czy już podwładny, podstawowe zasady właściwego zarządzania w przypadku kierowania osobami starszymi, problemy w kierowaniu osobami bardzo młodymi i roszczeniowo nastawionymi, konflikty w zespole – jak skutecznie reagować i rozładowywać emocje w zarządzanym zespole, brak właściwego zaangażowania pracowników – jak przeprowadzać rozmowę aby osiągać założone cele, jak odczytywać sygnały, że lider traci swój autorytet, co robić aby to zmienić, brak asertywności kierowniczej – co zrobić aby nabrać pewności siebie do właściwego działania, postawa asertywna a agresywna – co robić aby nie dopuścić do agresji na stanowisku pracy, mobbing jako niewłaściwe narzędzie do zarządzania zespołem – jakie działania mogą posiadać znamiona mobbingu w środowisku pracy.
   
 5. Zarządzanie sobą w procesie kierowania zespołem: odpowiedni balans między życiem zawodowym a prywatnym, czas na odpoczynek, właściwe zarządzanie swoim czasem, jak relacje z naszymi bliskimi mogą wpływać na proces zarządzania pracownikami, co zrobić aby być dobrym i skutecznym szefem.

WYKŁADOWCA

mgr Małgorzata Chorzępa – psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką zarządzania zespołem pracowniczym, współdziałaniem w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz zasadami właściwej komunikacji w procesie pracy. Prowadzi projekty szkoleniowe oraz doradcze w zakresie psychologii pracy dla największych przedsiębiorstw w naszym kraju. Posiada ogromne doświadczenie praktyczne oraz dydaktyczne. Średnia ocena uzyskana z ostatnich 20 przeprowadzonych dla nasz szkoleń wynosi 4,99 w pięciostopniowej skali ocen. Gwarantujemy Państwu najwyższą jakość usługi dydaktycznej.

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Sasanka*** w Szklarskiej Porębie  /www.hotel-sasanka.pl/
 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA
   
   
Termin szkolenia:
 
22 – 25 maja 2018 r. (od kolacji w dniu 22.05. do obiadu w dniu 25.05.)
   
Cena usługi: 1890 zł netto / osoba + VAT 23%
 
(zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
 
Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego 300 zł.
 
                       
Dodatkowe informacje:                          Agata Goździewska 887 550 510 a.gozdziewska@matedukacja.pl
                                                                   Renata Zielińska 795 000 363  r.zielinska@matedukacja.pl
                                                                   Marta Juda 605 336 009 m.juda@matedukacja.pl
 
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45
 
  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl