Ogólnopolska narada Związków Zawodowych w świetle uregulowań prawnych w 2017 r. oraz projektowanych zmian na 2018 r. aktywny warsztatUczestnictwo w naszym seminarium to:
 • Spotkanie z najbardziej uznanymi wykładowcami na rynku polskim.
 • Możliwość wpływania na poruszany zakres tematyczny – to Państwo możecie mieć bezpośredni wpływ na treści poruszane podczas aktywnego warsztatu.
 • Rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie właściwego i skutecznego funkcjonowania przedstawicieli związków zawodowych.
 • Możliwość otrzymania bezpłatnych konsultacji już po zakończonym szkoleniu.
 • Gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami szkoleń.

ZAKRES TEMAMTYCZNY SZKOLENIA

Blok I – Prawo
 1. Rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie właściwego i zgodnego z prawem funkcjonowania związków zawodowych - w ostatnim roku przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń z ww. zakresu i zebraliśmy w jedną całość najczęściej występujące zapytania uczestników naszych wcześniejszych szkoleń. Przygotowaliśmy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania oraz problemy dotyczące przedmiotu szkolenia.
 2. Zmiany w Prawie pracy - zasady dotyczące umów zlecenia, kontrole PIP po wprowadzeniu zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za płacę, umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy – nowe przepisy, praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów o umowach na czas określony, elektroniczne zwolnienia lekarskie.
 3. Propozycje zmian w ustawach o związkach zawodowych oraz ustawie o pracownikach tymczasowychw 2017/18 r.
 4. Zmiany w procedurze karnej - nagrania dźwiękowe, audiowizualne, dostęp do korespondencji mailowej  jako dowody przeciwko pracodawcy w postępowaniu sądowym „owoce zatrutego drzewa” – nowe uregulowania w 2017 r.
 5. Omówienie przepisów dotyczących działalności związków zawodowych.
 6. Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi; charakterystyka międzyzakładowych organizacji związkowych – funkcjonowanie oraz skuteczność.
 7. Wybrane problemy z zakresu prawa pracy - nawiązanie stosunku pracy, udzielanie kar porządkowych.

Blok II – Skuteczna komunikacja przedstawicieli związków – aktywny warsztat
 1. Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej w związkach zawodowych. Jak budować relacje sprzyjające efektywnej realizacji celówelementy wpływające na odbiór przekazu. Rodzaje komunikatów niewerbalnych. Siedem sekretów pozytywnej mowy ciała. Ćwiczenia poprawiające komunikację
  w zakładzie.
 2. Dobry negocjator czyli jak skutecznie korzystać z metod i technik negocjacyjnychpodstawowe style negocjacyjne, który jest najlepszy dla mnie.  Jak skutecznie zwiększać swoją przewagę negocjacyjną. Techniki właściwego prowadzenia negocjacji. Jak skutecznie rozpoznawać grę negocjacyjną.
 3. Bariery i warunki twórczego rozwiązywania problemów w organizacji techniki analizy problemów pomiędzy pracodawcą, a stroną związkowąstyle rozwiązywania konfliktów (dostosowanie, unikanie, kompromis, dominacja, współpraca). Umiejętności dostosowania stylu do sytuacji. Normy i zasady współpracy w zespole. Jak skutecznie współpracować z ludźmi repezentującymi różne typy osobowości.
 4. Asertywność przedstawiciela związków zawodowych kształtowanie postawy wygrany – wygrany – korzyści płynące z przyjęcia postawy asertywnej. Zachowanie asertywne, a agresja – wykazanie podstawowych różnic. Właściwe argumentowanie postawy asertywnej i sztuka mówienia nie. Asertywne reagowanie na krytykę.
 
WYKŁADOWCY

mgr Grzegorz Żuk - Prawnik, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w posiadający uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, zarówno w aspekcie praw zbiorowych jak i indywidualnych oraz w zagadnieniach prawa administracyjnego szczególnie
w aspekcie reguł prowadzenia czynności kontrolnych przez urzędy nadzoru państwowego, doradca w wielu podmiotach gospodarczych, praktyk stosujący prawo pracy na co dzień.
mgr Małgorzata Chorzępa - Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką współdziałania w grupie pracowniczej, rozwiązywania konfliktów, stosowania technik negocjacyjnych oraz aspektem bezpieczeństwa pracy w kontekście psychologii.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

Miejsce szkolenia:      Hotel Tatra w Zakopanem /www.hoteltatra.pl/
Termin szkolenia:      22 - 24 listopada 2017 r. (od kolacji w dniu 22.11 do obiadu w dniu 24.11.)
Cena usługi:               1740 zł netto / osoba + VAT 23%               
                                    (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja
                                    czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów)
.
                                    Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego 200 zł. netto + VAT 23%
 
                       
Dodatkowe informacje:                          Agata Goździewska 887 550 510 a.gozdziewska@matedukacja.pl
                                                                   Renata Zielińska 795 000 363  r.zielinska@matedukacja.pl
                                                                   Marta Juda 605 336 009 m.juda@matedukacja.pl
 
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45


Hotel Tatra *** w Zakopanem
                                       
  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl