Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017r. – zestawienie najnowszego orzecznictwa z podaniem gotowych zapisów praktycznych

 

Uczestnictwo w naszym seminarium to:
 • Spotkanie z najbardziej uznanymi wykładowcami na rynku polskim.
 • Możliwość wpływania na poruszany zakres tematyczny – to Państwo możecie mieć bezpośredni wpływ na treści poruszane podczas aktywnego warsztatu.
 • Rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie właściwego i skutecznego administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 • Możliwość otrzymania bezpłatnych konsultacji już po zakończonym szkoleniu.
 • Gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami szkoleń.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Blok I – Zagadnienia prawno - finansowe
 1. Właściwe i zgodne z prawem administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (regulamin pracy a regulamin ZFŚS w 2017 r., obowiązek a dobrowolność naliczania ZFŚS, ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian, udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe, pojęcie kryteriów socjalnych, ustalenie sytuacji dochodowej do celów socjalnych, sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, sprawdzanie kryteriów socjalnych przez organy podatkowe – nowe orzecznictwo 2017 r., metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczania odpisu według rozporządzenia MPiPS, osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS, zasady naliczania odpisu, wysokość odpisów na ZFŚS w 2017 r., korekta rocznego odpisu na ZFŚS, świadczenia urlopowe, zmiana pracodawcy a naliczenie ZFŚS, czy świadczenia przechodzą z pracownikiem, czego nie można a co można finansować z ZFŚS, trudne przypadki finansowania z ZFŚS, takie jak: imprezy integracyjne, obiady, kina, pikniki itd. – lista z rozwiązaniem czy to nie przychód dla pracownika, jak dokumentować poprawnie te przypadki, osoby uprawnione do pomocy z ZFŚŚ, korzystanie z ZFŚŚ przez emerytów i rencistów, obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS, procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS, administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS, komisje socjalne – zakres kompetencji, warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej, działalność socjalna kosztem uzyskania przychodu, wpływ rocznej korekty na wysokość kosztów uzyskania przychodu, oskładkowanie świadczeń z ZFŚS, opodatkowanie świadczeń z ZFŚS, dokonywanie potrąceń z ZFŚS, kto odpowiada za naliczenie, rozliczenie, tematykę oraz określenie tematyki świadczeń socjalnych w jednostce w 2017 r.)
 2. Rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie właściwego i zgodnego z prawem funkcjonowania ZFŚS (w ostatnim roku przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń z ww. zakresu i zebraliśmy w jedną całość najczęściej występujące zapytania uczestników naszych wcześniejszych szkoleń. Przygotowaliśmy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania oraz problemy dotyczące przedmiotu szkolenia).

Blok II – Skuteczna komunikacja – aktywny warsztat
 1. Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej. Jak budować relacje sprzyjające efektywnej realizacji celówelementy wpływające na odbiór przekazu, rodzaje komunikatów niewerbalnych, siedem sekretów pozytywnej mowy ciała, ćwiczenia poprawiające skuteczną komunikację w zakładzie.
 2. Dobry negocjator czyli jak skutecznie korzystać z  metod i technik negocjacyjnych podstawowe style negocjacyjne, który jest najlepszy dla mnie. Jak skutecznie zwiększać swoją przewagę negocjacyjną, techniki właściwego prowadzenia negocjacji. Jak skutecznie rozpoznawać grę negocjacyjną, ćwiczenia praktyczne.
 3. Bariery i warunki twórczego rozwiązywania problemów w organizacji – techniki analizy problemów pomiędzy pracodawcą, a stroną związkowąstyle rozwiązywania konfliktów (dostosowanie, unikanie, kompromis, dominacja, współpraca), umiejętność dostosowania stylu do sytuacji, normy i zasady współpracy w zespole, jak skutecznie współpracować z ludźmi reprezentującymi różne typy osobowości.
 4. Asertywność przedstawiciela ZFŚSkształtowanie postawy wygrany – wygrany – korzyści płynące z przyjęcia postawy asertywnej, zachowanie asertywne a agresja – wykazanie podstawowych różnic, właściwe argumentowanie postawy asertywnej i sztuka mówienia nie, asertywne reagowanie na krytykę.

WYKŁADOWCY

mgr Artur Przyszło – Główny księgowy w jednym z dużych przedsiębiorstw. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym dla średnich i dużych przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także we wdrażaniu rozwiązań ułatwiających prowadzenie PKZP. Od 13 lat prowadzi systematyczne szkolenia z tematyki Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych, a także zagadnień finansów, podatków, rachunkowości, audytu oraz ubezpieczeń społecznych. Bardzo wysokie noty od uczestników szkoleń (średnia za ostatnie 10 spotkań wynosi 4,97 w pięciostopniowej skali ocen).
mgr Małgorzata Chorzępa – Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką współdziałania w grupie pracowniczej, rozwiązywania konfliktów, stosowania technik negocjacyjnych oraz aspektem bezpieczeństwa pracy w kontekście psychologii. Posiada bardzo duże doświadczenie praktyczne w realizacji szkoleń dla przedstawicieli Rad Pracowników.


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

Miejsce szkolenia:      Hotel Tatra w Zakopanem /www.hoteltatra.pl/
Termin szkolenia:      22 - 24 listopada 2017 r. (od kolacji w dniu 22.11 do obiadu w dniu 24.11.)
Cena usługi:               1540 zł netto / osoba + VAT 23%               
                                    (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja
                                    czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów)
.
                                    Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego 200 zł. netto + VAT 23%

 
 
 
                       
Dodatkowe informacje:                          Agata Goździewska 887 550 510 a.gozdziewska@matedukacja.pl
                                                                   Renata Zielińska 795 000 363  r.zielinska@matedukacja.pl
                                                                   Marta Juda 605 336 009m.juda@matedukacja.pl
 
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45


Hotel Tatra *** w Zakopanem
                                       
  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl