Najnowsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy w strefach zagrożonych wybuchem w 2017/18 r. seminarium z pokazem wybuchu pyłu węglowego w Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”Uczestnictwo w naszym seminarium pozwoli na:
 
 • Praktyczny udział obserwacyjny przy kontrolowanym wybuchu pyłu węglowego (wspólnie z Kopalnią Doświadczalną „BARBARA” przygotujemy dla Państwa unikatowy wybuch pyłu węglowego. Specjaliści z Głównego Instytutu Górnictwa dokonają również prezentacji typowych zagrożeń wynikających z pracy w atmosferze wybuchowej).
 
 • Ujednolicenie wymagań prawnych w zakresie oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (w ostatnim roku przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń z ww. zakresu i zebraliśmy w jedną całość wszystkie zapytania uczestników naszych wcześniejszych szkoleń. Przygotowaliśmy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania oraz problemy dotyczące przedmiotu szkolenia).
 
 • Aktualizację wiedzy z zakresu wymagań związanych z BHP, ppoż. oraz z eksploatacją urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem (wykażemy najczęściej pojawiające się błędy skutkujące zwiększoną odpowiedzialnością osób nadzoru).
 
 • Otrzymanie gotowych rozwiązań i przykładów praktycznych w zakresie organizacji prac w strefach zagrożonych wybuchem (wskażemy na typowe problemy, a także podamy gotowe rozwiązania).

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
 1. Zagrożenia wybuchem pyłów, gazów i par cieczy palnych. Aspekty prawne i techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami:
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 • Dyrektywa ATEX 2014/34/UE od dnia 20.04.2016r. zastępuje dyrektywę 94/9/WE – omówienie zmian
  w zakresie  zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 1. Wymagane dokumenty związane z BHP, ppoż. i eksploatacją urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem.
 2. Wymagania w zakresie oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wynikające z przepisów prawa (komentarz praktyczny do treści dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, omówienie powtarzalnych nieprawidłowości w zakresie opracowywania dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem).
 3. Organizacja prac wykonywanych w strefach zagrożonych wybuchem.
 • Wykaz potencjalnych miejsc i przestrzeni pracy zagrożonych wybuchem.
 • Pisemne instrukcje i pozwolenia na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem oraz wytyczne dotyczące środków i warunków zapewniających właściwą koordynację prac prowadzonych w miejscach zagrożonych wybuchem (instrukcje eksploatacji, instrukcje stanowiskowe, formularze, listy kontrolne).
 • Wytyczne dotyczące przeprowadzania przeglądów, konserwacji prac remontowych i dopuszczania do użytkowania w atmosferach zagrożonych wybuchem instalacji, urządzeń, narzędzi i systemów zabezpieczeń.
 1. Wymagania minimalne i zasadnicze dla urządzeń technicznych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem.
 2. Dobór urządzeń elektrycznych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych.
 3. Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (innych niż w kopalniach) zgodnie z:
 • PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery wybuchowe. Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg.)PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. - Część 6: Sprawdzanie.
 • PN-EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych.
 1. Ochrona przed występowaniem elektryczności statycznej w procesach technologicznych wg. PN – E – 05204 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania”.
 2. Wnioski dotyczące ochrony przeciwwybuchowej w energetyce po katastrofach zaistniałych w latach 2010 – 2012.

WYKŁADOWCA

Nadinspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Uznany autorytet od 20 lat zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych, a także tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy w atmosferze wybuchowej. Współautor oraz członek zespołu opracowującego założenia do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Praktyk doskonale znający bieżące problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w atmosferze wybuchowej. Średnia ocena z ostatnich 20 przeprowadzonych szkoleń wynosi 4,99 w pięciostopniowej skali ocen.


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

Miejsce szkolenia:      Wykłady oraz zakwaterowanie:   Hotel ARENA SPA&Wellness w Tychach /
                                                                                             www.hotelarena.com.pl/
                                     Prezentacja wybuchu:                   Kopalnia Doświadczlana „BARBARA” w Mikołowie
                                                                                            (15 min. od Hotelu ARENA)
Termin realizacji:         28 września 2017 r. – zajęcia prowadzone przez Pana Jacka Czecha
                                      29 września 2017 r. – praktyczny pokaz wybuchu wraz z omówieniem zagrożeń
Cena usługi:                 Jesienna promocja - 40% 1990 zł netto/ osoba  1194 zł netto osoba
                                      (jeden nocleg w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały
                                      dydaktyczne, organizacja części praktycznej w Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”,
                                      wydanie imiennych certyfikatów)
.
                                      Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego 80 zł. / netto osoba + VAT 23%.
 
UWAGA: ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA TYLKO W JEDNYM DOWOLNIE WYBRANYM DNIU SZKOLENIA.


Dodatkowe informacje:                          Agata Goździewska 887 550 510 a.gozdziewska@matedukacja.pl
                                                                   Renata Zielińska 795 000 363  r.zielinska@matedukacja.pl
                                                                   Marta Juda 605 336 009m.juda@matedukacja.pl
 
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45


Hotel ARENA SPA&Wellness w Tychach                                             

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty


 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl