Ogólnopolska narada SIP oraz Komisji BHP w świetle uregulowań prawnych w 2018 r.


Uczestnictwo w naszym seminarium to:
 
 • Spotkanie z najbardziej uznanymi wykładowcami na rynku Polskim (m.in. ekspert w prawnych aspektach funkcjonowania SIP i Komisji BHP,  trener personalny, ekspert w zakresie umiejętności interpersonalnych na stanowisku pracy).
 • Możliwość wpływania na poruszany zakres tematyczny – to Państwo możecie mieć bezpośredni wpływ na treści poruszane podczas aktywnego warsztatu (wystarczy, że minimum na tydzień przed rozpoczętym szkoleniem otrzymamy od Państwa maila z prośbą o poruszenie wskazanych zagadnień i rozwiązanie problematycznych kwestii, a nasi trenerzy omówią najbardziej nurtujące Państwa problemy).
 • Rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie właściwego i skutecznego funkcjonowania SIP oraz Komisji BHP (w ostatnim roku przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń z ww. zakresu i zebraliśmy w jedną całość wszystkie zapytania uczestników naszych wcześniejszych szkoleń. Przygotowaliśmy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania oraz problemy dotyczące przedmiotu szkolenia).
 • Możliwość otrzymania bezpłatnych konsultacji już po zakończonym szkoleniu (konsultacje dotyczą zagadnień będących przedmiotem prowadzonego szkolenia i mogą być udzielane telefonicznie lub mailowo przez okres do 1 miesiąca po zakończonym kształceniu).
 • Gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie (doskonali wykładowcy, kompleksowy nadzór nad prowadzonym szkoleniem oraz atrakcyjne miejsca realizowanych usług w połączeniu z profesjonalną organizacją czasu wolnego po zakończonych zajęciach powoduje, że zaufało nam już tysiące osób. Wiemy jak organizować profesjonalne szkolenia).
 • Możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami szkoleń (wprowadziliśmy innowacyjną usługę polegającą na moderowanej wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami naszych bloków tematycznych. Na naszych szkoleniach możecie Państwo poznać przedstawicieli największych zakładów z naszego kraju).

NASI TRENERZY:
 
mgr Grzegorz Żuk – prawnik, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w posiadający uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, zarówno w aspekcie praw zbiorowych jak i indywidualnych. doradca w wielu podmiotach gospodarczych, praktyk stosujący prawo pracy na co dzień w swojej pracy zawodowej.
 
mgr Mateusz Czech – Dyrektor Firmy MAT EDUKACJA, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz problematyki wypadków przy pracy. Doświadczony wykładowca z umiejętnościami trenerskimi (ponad 10 letnia praktyka w prowadzeniu szkoleń bhp).

mgr Małgorzata Chorzępa – Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką współdziałania w grupie pracowniczej, rozwiązywania konfliktów, stosowania technik negocjacyjnych oraz aspektem bezpieczeństwa pracy w kontekście psychologii.
 
 
PROGRAM SZKOLENIA

Blok I – Prawo
 1. Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - ochrona przedemerytalna po zmianie przepisów w 2018 r.
 2. Praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów o umowach na czas określony - w kontekście pracy Społecznego Inspektora Pracy oraz członka Komisji BHP - stanowisko Ministerstwa Rodziny w sprawie umów o pracę na czas próbny. Stanowisko Ministerstwa Rodziny w sprawie liczenia okresu 33 miesięcy zatrudnienia. Stanowisko Ministerstwa Rodziny w sprawie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, a także długości okresów wypowiedzenia. Stanowisko Ministerstwa Rodziny w sprawie pracowników szczególnie chronionych, a także kobiet w ciąży.
 3. Zmiany w procedurze karnej - nagrania dźwiękowe, audiowizualne, dostęp do korespondencji mailowej  jako dowody przeciwko pracodawcy w postępowaniu sądowym „owoce zatrutego drzewa” – w 2018 r.
 4. Zmiany w Prawie pracy w kontekście kontroli Społecznej Inspekcji Pracy oraz Komisji BHP - nowe zasady dotyczące umów zlecenia, kontrole PIP po wprowadzeniu zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za płacę, umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy – nowe przepisy, praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów o umowach na czas określony, elektroniczne zwolnienia lekarskie.
 5. Nowe rozporządzenie o pracach uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią - jak w praktyczny sposób powinna wyglądać rola Społecznego Inspektora Pracy w procesie kontroli ww. uregulowań.
 6. Zmiany w ustawach o związkach zawodowych oraz ustawie o pracownikach tymczasowych w 2018 r. - jak przygotować się do nowych uregulowań prawnych.
 7. Omówienie przepisów oraz najciekawszych orzeczeń sądowych dotyczących działalności SIP oraz Komisji BHP w 2018 r.
 8. Omówienie przepisów dotyczących działalności SIP oraz Komisji BHP w 2018 r.
 9. Metodyka pracy SIP oraz Komisji BHP - realizacja ustawowych obowiązków,  zbiór obowiązujących uregulowań praw i obowiązków SIP oraz Komisji BHP  – wybrane elementy, precyzowanie uwag na podstawie stwierdzonych niezgodności, zasady współpracy z PIP.
 10. Mobbing w środowisku pracy - rola Społecznego Inspektora Pracy oraz członka Komisji BHP.

Blok II – Bezpieczeństwo
 1. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w kontekście działalności Społecznej Inspekcji Pracy – jak skutecznie prowadzić dochodzenie powypadkowe - definicja wypadku przy pracy wynikająca z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadek, któremu pracownik ulega w podróży służbowej. Definicja przyczyny zewnętrznej
  w najnowszym orzecznictwie SN. Współprzyczyna wypadku przy pracy tkwiąca w przeżyciach psychicznych pracownika. Niedopełnienie ciążących na pracodawcy obowiązków  w dziedzinie bhp, a wypadek przy pracy. Zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w kontekście pracy Społecznego Inspektora Pracy. Rozpoznanie choroby zawodowej, nowy obowiązek polegający na przesłaniu zawiadomienia o chorobie zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy, choroba zawodowa i jej związek przyczynowy z pracą, jej rodzajem, charakterem i warunkami jej wykonywania.
 2. Psychologiczne aspekty pomocy w wypadkach przy pracy (podstawy interwencji kryzysowej, strategie działania w sytuacji stresowej – zagrożenia życia, zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej, psychologiczne konsekwencje sytuacji zagrożenia dla funkcjonowania człowieka, stres jako czynnik deformujący interakcje społeczne, metody niwelujące wpływ stresu na ocenę sytuacji, zniekształcenia poznawcze w ocenie drugiego człowieka, psychopatologia w ocenie kondycji psychicznej poszkodowanych, czynniki ograniczające trafność oceny kondycji psychicznej ofiar wypadków, metody perswazji i sposoby udzielania wsparcia w sytuacji kryzysowej, techniki przydatne w kontaktowaniu się z osobami w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia lub osobami, które doświadczyły ww. zagrożenia, spójność, kategorie oceny funkcjonowania psychicznego ofiar sytuacji kryzysowych, przesłanki dynamiczne i statyczne w ocenie sytuacji).
 3. Psychologiczne aspekty oceny rzetelności wniosków o odszkodowanie w sytuacji wypadków
  w pracy
  (elementy perswazji – tor centralny i tor peryferyjny, metody manipulacji i wywierania wpływu na ludzi, sposoby przeciwdziałania próbom manipulacji, metody oceny prawdomówności, białe kłamstwo i czarne kłamstwo, ocena motywacji ubiegających się o świadczenia wypadkowe, paradoks Epemenidesa, mowa ciała mikroekspresje w wykrywaniu kłamstwa, metody prowadzenia dyskusji zmierzającej ku wykryciu prawdy, sposoby weryfikacji podawanych przez wnioskodawcę informacji, kłamstwo w procesach negocjacyjnych, pragmatyczny aspekt kłamstwa stosowany w negocjacjach).
 
MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Sasanka*** w Szklarskiej Porębie  /www.hotel-sasanka.pl/ 
 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

Termin szkolenia:       22 - 25 maja 2018 r. (od kolacji w dniu 22.05. do obiadu w dniu 25.05.)

Cena usługi:               1890 zł netto / osoba + VAT 23%               
                                    (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja
                                    czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów)
.
                                    Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego 300 zł. netto + VAT 23%

 
Dodatkowe informacje                 
                                               Agata Goździewska 887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl                 
                                               Renata Zielińska 795 000 363 
r.zielinska@matedukacja.pl
                                               Marta Juda 605 336 009 m.juda@matedukacja.pl
                
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl