Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby

 
Uczestnictwo w naszym seminarium pozwoli na:
 • Zapoznanie się z najnowszymi przepisami oraz orzecznictwem dotyczącym działalność BHP.
 • Rozwianie licznych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania nowego prawa.
 • Możliwość wymiany doświadczeń praktycznych z innymi uczestnikami szkolenia.
 • Uczestnictwo w warsztacie z zakresu negocjacji.
 • Gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.

 
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Tematyka szkolenia zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zrealizowana zostanie w formie samokształcenia kierowanego. Wszelkie materiały do samokształcenia zostaną udostępnione Państwu po formalnym zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu. Poniżej tematy dodatkowe poruszane podczas zajęć warsztatowych.
 
W pierwszym dniu szkolenia macie Państwo możliwość uczestnictwa w jednym z dwóch zaproponowanych bloków tematycznych:
 1. Blok pierwszy – warsztat z zakresu zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych w 2019 r. – szkolenie prowadzone przez naszego eksperta. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych po zmianie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z dnia 28.08.2019 r. Ww. akt prawny wchodzi w życie w ciągu 6 miesięcy od daty jego opublikowania, a wiec w kwietniu 2020 r. stanie się już obowiązującym prawem.
 2. Blok drugi – warsztat z zakresu zmian w Kodeksie pracy oraz tematyce ogólnych przepisów BHP w tym tematyka wypadków przy pracy. W tym bloku skupimy się na najważniejszych zmianach kodeksowych, które są istotne z punktu widzenia pracownika służby BHP. Omówimy również w praktyce tematykę postępowania powypadkowego i roli pracownika służby BHP w realizacji tych czynności. Przedstawimy Państwu również najbardziej aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące ww. kwestii.
 
Drugi dzień zostanie poświęcony tematyce psychologii pracy. Poniżej tematy szczegółowe:
 1. Komunikowanie się w zakładzie pracy: błędy w komunikacji, bariery komunikacyjne, komunikacja wewnętrzna - zadania i narzędzia.
 2. Konflikty jako skutek trudności w komunikacji: źródła  rodzaje konfliktów,  metody i sposoby  radzenia sobie z konfliktami, rywalizacja w zespole.
 3. „Ja w roli negocjatora”- jak zwiększyć swoją przewagę negocjacyjną warsztaty z zastosowaniem technik, taktyk i narzędzi negocjacyjnych.
 4. Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - jak ze stresu zamiast wroga uczynić sprzymierzeńca.
 

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel GRAND Stasinda w Bukowinie Tatrzańskiej /www.grandstasinda.pl/ 
SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA
 
Termin szkolenia:
 
11-13 marzec 2020 r.
(od kolacji w dniu 11.03 do obiadu w dniu 13.03)
   
Cena usługi: 

2110 zł netto/ osoba  RABAT 15% 1793,50 zł netto / osoba + VAT 23%

(zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie, wydanie imiennych certyfikatów.
Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 250 zł )

 
Dodatkowe informacje  
               
Agata Goździewska   887 550 510  
a.gozdziewska@matedukacja.pl                 
Renata Zielińska        795 000 363  
r.zielinska@matedukacja.pl
Marta Patrik               605 336 009   m.patrik@matedukacja.pl
 
                
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl