Najnowsze rozwiązania w Kodeksie Pracy – stan prawny na dzień prowadzonego szkolenia

 

Firma MAT EDUKACJA z myślą o swoich stałych Klientach, proponuje Państwu udział w nowej formule szkoleniowej – szkolenie + konsultacje online. Oferta dedykowana jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, przedstawicieli działów HR w celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych nowego prawa, które weszło w życie po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce. 


EKSPERT PROWADZĄCY
mgr Zbigniew Kapała – prawnik, inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnobrzegu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, zarówno w aspekcie praw zbiorowych jaki indywidualnych oraz w zagadnieniach RODO,  praktyk stosujący prawo pracy na co dzień w swojej działalności zawodowej. Posiada doświadczenie procesowe jako pełnomocnik zarówno pracodawców jak i pracowników, konsultant organizacji związkowych oraz korporacji handlowych, wykładowca i trener z wieloletnim doświadczeniem mający za sobą ponad setki godzin wykładów  i warsztatów.
 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
 1. Najnowsze rozwiązania w dziedzinie prawa pracy w 2020 r.
 2. Na jakich warunkach można skorzystać ze świadczeń: w okresie przestoju ekonomicznego (co oznacza ten termin, oraz obniżonego wymiaru czasu pracy.
 3. Który pracodawca może uelastycznić czas pracy i zmienić warunki zatrudnienia w okresie epidemii.
 4. Do ilu godzin pracodawca może skrócić pracownikom odpoczynek dobowy i tygodniowy oraz wydłużyć czas pracy i pod jakim warunkiem.
 5. W jaki sposób można wprowadzić mniej korzystne warunki zatrudnienia dla pracowników.
 6. Czy pracodawca może „zawiesić” umowę o pracę lub jej warunki.
 7. W jakich przypadkach pracodawca może wypłacić wynagrodzenie za pracę w wysokości 60%
  w okresie przestoju.
 8. Czy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie  za pracę o 10% bez jego zgody.
 9. Na jakich zasadach pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone o 50%.
 10. Na jakich zasadach można obniżyć czas pracy o 20% etatu.
 11. Czy można obniżyć czas pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 12. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
 13. Wpływ organizacji związkowych i przedstawicieli pracowników na zmniejszanie zatrudnienia, przestój ekonomiczny oraz obniżony wymiar czasu pracy.
 14. Na jakich zasadach można dokonać zmian w umowie o pracę bez zachowania przepisów Kodeksu pracy.
 15. Nowe regulacje przeprowadzania badań lekarskich oraz szkoleń BHP.
 16. Jak zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników, w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 17. Jak polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 18. Na jakich warunkach można obniżyć odpoczynek dobowy z 11 do 8 godzin pracy.
 19. Jak można obniżyć odpoczynek tygodniowy.
 20. Jak zawrzeć porozumienie (bez zgody pracowników) o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę.
 21. Jak zawiesić stosowanie w całości lub części przepisy prawa pracy obowiązujące u pracodawcy.
 22. Jak sporządzić porozumienie o obniżeniu wymiaru czasu pracy.
 23. Nowe zasady pozyskiwania danych osobowych pracowników - w tym niepełnosprawnych.
 24. Konsultacje i pytania uczestników.


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA
 
Miejsce kształcenia:
 
Szkolenie online
(realizowane przez łatwą w obsłudze platformę Zoom. Po formalnym zgłoszeniu swojego uczestnictwa otrzymają Państwo wiadomość e-mail ze szczegółową instrukcją instalacji i obsługi platformy.)
 
Termin szkolenia: 25 maja 2020 r.


Cena usługi: 
PROMOCJA DLA NASZYCH KLIENTÓW – RABAT 61%

570 zł netto/ osoba  285 zł netto / osoba + VAT 23%

 
Dodatkowe informacje  
               
Agata Goździewska   887 550 510  
 a.gozdziewska@matedukacja.pl                 
Renata Zielińska        795 000 363   
r.zielinska@matedukacja.pl
Marta Patrik               605 336 009   m.patrik@matedukacja.pl
 
                
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 
 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl