Szkolenie doskonalące z zakresu BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. Aktywny warsztat z zakresu prac szczególnie niebezpiecznych w energetyce

 Uczestnictwo w naszym seminarium pozwoli na:
  • Zapoznanie się z najnowszymi przepisami oraz zasadami wykonywania prac niebezpiecznych.
  • Omówienie prac szczególnie niebezpiecznych w branży wytwarzania energii elektrycznej.
  • Aktualizację wiedzy z zakresu organizacji prac na polecenie pisemne wykonywania pracy.
  • Otrzymanie informacji praktycznych w zakresie formułowania poleceń pisemnych na prace przy urządzeniach energetycznych (typowe problemy poleceniodawców oraz dopuszczających).
  • Gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.
     
Proponowani wykładowcy
 
Kierownik działu BHP i Ochrony Środowiska w jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Autor kilkudziesięciu opracowań dotyczących eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, a także instrukcji w strefach zagrożonych wybuchem. Aktywny członek dwóch komisji działających przy Urzędzie Regulacji Energetyki w tematyce nadawania kwalifikacji do dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Doświadczony trener oraz praktyk z tematyki prac szczególnie niebezpiecznych.
 
Uznany autorytet od 20 lat zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych. Współautor oraz członek zespołu opracowującego założenia do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.


MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel GRAND Stasinda w Bukowinie Tatrzańskiej /www.grandstasinda.pl/

 
 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA
 
Miejsce kształcenia:
 


11-13 marzec 2020 r.
(od kolacji w dniu 11.03 do obiadu w dniu 13.03)
 
Cena usługi:

2110 zł netto/ osoba  RABAT 10% 1899 zł netto / osoba + VAT 23%

(zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie, wydanie imiennych certyfikatów.
Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 250 zł )
 

 Dodatkowe informacje  
               
Agata Goździewska   887 550 510  
 a.gozdziewska@matedukacja.pl                 
Renata Zielińska        795 000 363   
r.zielinska@matedukacja.pl
Marta Patrik               605 336 009   m.patrik@matedukacja.pl
 
                
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 
 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl