Szkolenie doskonalące z zakresu BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. Aktywny warsztat z zakresu prac szczególnie niebezpiecznych w energetyce - online

 Uczestnictwo w naszym seminarium pozwoli na:
  • Zapoznanie się z najnowszymi przepisami oraz zasadami wykonywania prac niebezpiecznych.
  • Omówienie prac szczególnie niebezpiecznych w branży wytwarzania energii elektrycznej.
  • Aktualizację wiedzy z zakresu organizacji prac na polecenie pisemne wykonywania pracy.
  • Otrzymanie informacji praktycznych w zakresie formułowania poleceń pisemnych na prace przy urządzeniach energetycznych (typowe problemy poleceniodawców oraz dopuszczających).
  • Gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.
     
WYKŁADOWCA
 
Kierownik działu BHP i Ochrony Środowiska w jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Autor kilkudziesięciu opracowań dotyczących eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, a także instrukcji w strefach zagrożonych wybuchem. Aktywny członek dwóch komisji działających przy Urzędzie Regulacji Energetyki w tematyce nadawania kwalifikacji do dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Doświadczony trener oraz praktyk z tematyki prac szczególnie niebezpiecznych.


 Dodatkowe informacje  
               
Agata Goździewska   887 550 510  
 a.gozdziewska@matedukacja.pl                 
Renata Zielińska        795 000 363   
r.zielinska@matedukacja.pl
Marta Patrik               605 336 009   m.patrik@matedukacja.pl
 
                
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 
 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl