Szkolenie okresowe w zakresie BHP - wersja online

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w Polsce, zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu okresowym w zakresie BHP  w wersji szkolenia zdalnego (online). Pozwoli to Państwu na zrealizowanie ww. tematu przed swoim komputerem, bez wychodzenia z domu. Każdy uczestnik po formalnym zgłoszeniu, otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, a także dostęp do swojego konsultanta, z którym będzie mógł omówić wszystkie kwestie, które stwarzają wątpliwości interpretacyjne.
Po szkoleniu przesyłamy Państwu test egzaminacyjny. Po jego wypełnieniu zwrotnie przesyłacie nam Państwo wypełniony dokument. Po jego zaliczeniu generujemy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 
Realizujemy szkolenia okresowe z zakresu BHP dla:
  • pracowników służby BHP i osób wykonujących ich zadania, 
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • pracowników administracyjno- biurowych,
  • pracowników inżynieryjno- technicznych.

 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych szkoleniach

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl