Szkolenie doskonalące z zakresu BHP przy wykonywaniu prac na wysokościach (wagonach kolejowych) w kontekście załadunku wagonów, otwierania i zamykania włazów wagonów kolejowych oraz związanych z tym zagrożeńUczestnictwo w naszym seminarium pozwoli na:

  • Zapoznanie się z najnowszymi przepisami oraz zasadami wykonywania prac wysokościowych.
  • Omówienie czynności pozwalających na bezpieczne wykonywanie prac wysokościowych, w kontekście załadunku wagonów oraz otwierania i zamykania wagonów kolejowych.
  • Aktualizację wiedzy z zakresu asekuracji i zabezpieczeń przy pracach wysokościowych.
  • Otrzymanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wysokościowego.
  • Gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.

Proponowany wykładowca
 
Tomasz Lasota - Kierownik działu BHP i Ochrony Środowiska w jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Autor kilkudziesięciu opracowań dotyczących eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, a także instrukcji w strefach zagrożonych wybuchem. Specjalista od prowadzenia prac na wysokościach w zakładzie wytwarzania energii elektrycznej. Aktywny członek dwóch komisji działających przy Urzędzie Regulacji Energetyki w tematyce nadawania kwalifikacji do dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Doświadczony trener oraz praktyk z tematyki prac szczególnie niebezpiecznych (w tym prac wysokościowych).


Szczegóły organizacyjne szkolenia
 

Miejsce kształcenia:
 
Zajazd Promyk w Połańcu
ul. Wyzwolenia 7, 28-230 Połaniec
Cena usługi:

390 zł netto/ osoba  RABAT 25% 292,50 zł netto / osoba + VAT 23%
(zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, wydanie imiennych certyfikatów)
 
Termin realizacji: 24 luty 2020 r. (po uzbieraniu grupy ok 24 osoby)Dodatkowe informacje  
               
Agata Goździewska   887 550 510  
 a.gozdziewska@matedukacja.pl                 
Renata Zielińska        795 000 363   
r.zielinska@matedukacja.pl
Marta Patrik               605 336 009   m.patrik@matedukacja.pl
 
                
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 

 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl