Szkolenia i doradztwo

Szkolenia - BHP

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane są na podstawie szczegółowych programów, których ramy opracowane zostały na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.     w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Tematyka każdorazowo dostosowywana jest do Państwa branży, warunków pracy oraz zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy.

Oprócz szkoleń obligatoryjnych, zajmujemy się organizacją licznych szkoleń oraz konferencji doskonalących, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy oraz minimalizacja zdarzeń wypadkowych.

 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl