Szkolenia online

Szkolenia - Doskonalające

Znaczną część szkoleń Firmy MAT EDUKACJA stanowią szkolenia doskonalące, otwarte jak również zamknięte realizowane  w siedzibie Zleceniodawcy. W celu zapewnienia szerokiego dostępu słuchaczy organizujemy je w największych ośrodkach w Polsce. Realizujemy projekty zarówno miękkie jak i zawodowe – specjalistyczne. Ciekawe tematy szkoleń powstają w oparciu o dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość prawną z uwzględnieniem  nowych zagadnień. Realizujemy je z wykorzystaniem specjalistów, będących gwarantami, że każda kwestia która budzi Państwa wątpliwości zostanie gruntownie wyjaśniona na bazie obowiązujących przepisów prawa. Na szkolenia doskonalące zapraszamy uczestników z różnych firm oraz instytucji. Taka forma szkoleń daje możliwość wymiany informacji, spojrzenia na własne przedsiębiorstwo i własną pracę przez pryzmat pracy innych ludzi na podobnych stanowiskach, mających podobne problemy, ale i sukcesy zawodowe.

Poniżej przedstawiamy przykładowe tematy szkoleń realizowanych przez naszą firmę:
 
Ogólnopolskie spotkanie szkoleniowe dla SIP oraz Komisji BHP.
Ostateczna zmiana przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2020 r.
Wypadki przy pracy w kontekście prawnym oraz psychologicznym –  warsztat doskonalący.
Profesjonalny menager BHP – jak skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo w zakładzie pracy – aktywny warsztat.
Funkcjonowanie działu BHP a wymagania RODO – warsztat doskonalący.
Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe w 2020 r. – praktyczne omówienie zasad          funkcjonowania wraz z pełnym orzecznictwem i wskazaniem najczęstszych błędów.
Praktyczne stosowanie prawa pracy po zmianach w 2020 r. – seminarium doskonalące.
Funkcjonowanie Rad Pracowników w świetle analizy ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa jako narzędzie dialogu - warsztaty praktyczne.
Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 r. – pełne orzecznictwo i wyjaśnienie spornych kwestii.
Ogólnopolska narada Związków Zawodowych w 2020 r.
Komunikacja interpersonalna jako element zwiększający efektywność pracowniczą.
Rodzaje zachowań społecznych. Wykorzystywanie umiejętności asertywnych w aktywności zawodowej pracownika.
Okresowa ocena pracowników jako narzędzie do profesjonalnego zarządzania zespołem pracowniczym.
Nowoczesne metody poprawy bezpieczeństwa w zakładzie pracy – skuteczna komunikacja oraz negocjacje.
Zarządzanie zespołem pracowniczym – skuteczna komunikacja.


 
 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl