Szkolenia online

Szkolenia - Pierwsza Pomoc

Kursy pierwszej pomocy organizowane są z myślą o wszystkich, którzy pragną poznać podstawowe techniki i nabyć umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykwalifikowani ratownicy medyczni prowadzą warsztaty z wykorzystaniem fantomów, defibrylatorów AED oraz innowacyjnych materiałów, które realistycznie pozorują urazy, m.in: rany, złamania, otwarta rana klatki piersiowej (odma opłucnowa). Każde organizowane przez naszą firmę szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej zawiera elementy teoretyczne i praktyczne, pozwalające posiąść cenną wiedzę, która realnie zwiększa szansę na przeżycie osoby poszkodowanej.
 
Dodatkowo nasza firma cyklicznie realizuje kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który obecnie jest najbardziej zaawansowanym kursem szkoleniowym dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Kształcenie przeprowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r.
Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach realizacji kursów KPP istnieje możliwość odnowienia uprawnień dla osób posiadających tytuł ratownika. Recertyfikacja kursu KPP dostosowana jest do potrzeb uczestników. W ramach odnowienia uprawnień osoba zainteresowana ma  możliwość wzięcia udział w szkoleniu pozwalającym na odświeżenie wiedzy i przygotowanie się do złożenia egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną.

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl