Szkolenia i doradztwo

Szkolenia - zawodowe UDT

Szkolenia zawodowe dotyczące obsługi urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego realizujemy najczęściej w formie spotkań zamkniętych.  Posiadamy szczegółowe programy szkoleń, które uzyskały zatwierdzenie UDT. Nasz zespół ekspertów w sposób profesjonalny przygotuje Państwa do bezpiecznej obsługi urządzeń dźwignicowych, a także do zaliczenia obowiązkowego egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Komisją UDT. Jesteśmy przygotowani do organizacji następujących szkoleń:
  • kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  • bezpieczna obsługa suwnic
  • bezpieczna obsługa żurawi stacjonarnych oraz przenośnych
  • bezpieczna obsługa podestów ruchomych
  • bezpieczna obsługa dźwigów towarowych i towarowo - osobowych
Współpracując z nami mają Państwo gwarancję rzetelności potwierdzoną naszym pisemnym zobowiązaniem.

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl