Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Rola przedstawicieli Związków Zawodowych w świetle uregulowań prawnych w 2022/23 r. - Jak skutecznie pełnić swoją funkcje

Firma MAT EDUKACJA zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu doskonalącym dedykowanym przedstawicielom Związków Zawodowych. Formuła naszego szkolenia łączy ze sobą aktualizację wiedzy na temat zmian w prawie pracy, przepisach dotyczących funkcjonowania organizacji zawodowych, najnowszego orzecznictwa SN oraz interesujących interpretacji. Zdobyta wiedza pozwoli swobodnie reprezentować interesy pracowników i skutecznie bronić swoich postulatów. Podczas szkolenia poruszona zostanie kwestia relacji związków zawodowych z pracodawcą.

Dodatkowo, mając na uwadze dynamicznie zmieniające się warunki pracy i życia proponujemy Państwu udział w zajęciach poruszających zagadnienia właściwej komunikacji oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Skupimy się także na negatywnych czynnikach życia w pandemii – nasz specjalista przedstawi Państwu sposoby i metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem tematycznym szkolenia, który zawiera szczegółowe  informacje dotyczące poruszanych zagadnień.

Program szkolenia:

1. Omówienie przepisów dotyczących działalności SIP oraz członków Komisji BHP – co nowego w 2022/23 r.
2. ZMIANY W PRAWIE PRACY NA ROK 2022/23  m.in.
  • Możliwość weryfikacji przez pracodawców certyfikatów covidowych – analiza.
  • Czas pracy w dobie pandemii: covidowe nadgodziny – skąd się biorą i jak ich unikać, normy czasu pracy w czasach pandemii, definicja godzin nadliczbowych, kontrola czasu pracy w pracy zdalnej.
  • Nowe obowiązki pracodawcy przy organizacji pracy zdalnej z uwzględnieniem zmian.
  • Dyrektywa o ochronie sygnalistów – obowiązująca od 17 grudnia 2021 r.
  • Zmiany w Kodeksie pracy, a dyrektywa work-life balance.
  • Polski Ład w kontekście prawa pracy.
3. Ustawa o związkach zawodowych – 1 stycznia 2019 roku – uprawnienia i obowiązki.
4. Zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego (zmiana obowiązujących progów).
5. Członek związku zawodowego - nie tylko pracownik, ale zleceniobiorca, wolontariusz, osoba prowadząca działalność gospodarczą.
6. Zmiany przy ustalaniu regulaminów: wynagradzania, premiowania, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów, okresów rozliczeniowych, przykłady.
7. Uprawnienia organizacji związkowych w zakresie zbiorowego i indywidulanego prawa pracy.
8. Zasady korzystania ze zwolnienia doraźnego na czynności związkowe, przykłady z orzecznictwa sądowego.
9. Zasady w zakresie obowiązku informacyjnego pracodawcy wobec związków zawodowych oraz organizacji związkowej względem pracodawcy.
10. Rola i zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi.
11. Ochrona działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej i ich uprawnienia w zakresie szczególnej ochrony przed zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy. Zasady ustalania liczby chronionych działaczy, przypadki uchylenia ochrony związkowej, wyrażenie zgody na uchylenie ochrony przez związek zawodowy. Przykłady niezgodnego z prawem zwolnienia działaczy związkowych, omówienie orzecznictwa sądowego w tym zakresie.
12. Współpraca związku zawodowego z pracodawcą w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
13. Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej.
14. Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej w organizacjach związkowych.
15. Komunikacja kryzysowa, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania podczas zdarzeń wypadkowych, zagrożeń awaryjnych w zakładzie pracy oraz obostrzeń wynikających z Covid-19.
16. Pandemia, a zmiany w otoczeniu i relacjach: zmiany (negatywne oraz pozytywne), akceptacja nowej rzeczywistości, jak wypracować nowe, bardziej efektywne i adekwatne nawyki w pandemii.
17. Nowy obszar doskonalenia umiejętności – komunikacja w ramach systemów zdalnych – różne aspekty problemu.

Wykładowcy 

Prawnik, praktyk w zakresie stosowania prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zbiorowego prawa pracy. Obecnie nadinspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, a także członek Komisji Prawnej przy Głównym Inspektorze Pracy w Warszawie. Uznany autorytet w zakresie prawa pracy posiadający predyspozycje trenerskie do profesjonalnego przekazywania posiadanej wiedzy.

Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką współdziałania w grupie pracowniczej, rozwiązywania konfliktów, stosowania technik negocjacyjnych oraz aspektem bezpieczeństwa pracy w kontekście psychologii.
 
Szczegóły organizacyjne szkolenia:
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel „Mały Rzym” ***
ul. Okrzei 9,
27-600 Sandomierz
www.malyrzym.pl
Termin szkolenia:           12 -14 października 2022 r. (od kolacji w dniu 12.10. do obiadu w dniu 14.10.)
Cena usługi:


 
2090  zł netto / osoba + VAT 23%
(zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne,
organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).

Dodatkowa dopłata do pokoju  jednoosobowego 250 zł netto + VAT 23%.

Miejsce realizacji szkolenia:
 
   
 
Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności