Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Budowanie efektywnego zespołu pracowniczego - praktyczny warsztat

Z OKAZJI 10-LECIA FIRMY MAT EDUKACJA OFERUJEMY 10% RABATU

 
Celem szkolenia będzie wykształcenie proaktywnych postaw, nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem zespołu. W trakcie trwania zajęć skupimy się na przećwiczeniu kluczowych ele-mentów komunikacji interpersonalnej w specyfice Państwa branży, wpływających na efekty i jakość codziennej pracy. Uczestnicy warsztatów poznają narzędzia pozwalające na skuteczne budowanie zespołu, oraz integrację ludzi którzy go tworzą w oparciu o wzajemną współpracę. Ponadto uczestnicy szkolenia  poznają metody i możliwości skutecznego rozwiązywania konfliktów.
Metody pracy w budowaniu zespołu wykorzystane podczas szkolenia:
  • gry i ćwiczenia symulacyjne - pomogą w kształtowaniu pożądanych postaw i zachowań uczestników,
  • case study - umożliwią analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji, uwzględniających specyfikę zawodową uczestników szkolenia,
  • mini wykłady – przekażą wiedzę dotyczącą omawianych zagadnień, uzupełniają i porządkują posiadane informacje,
  • dyskusje - mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

MODUŁ I. BUDOWANIE ZESPOŁU PRACOWNIKÓW I SKUTECZNA PRACA ZESPOŁOWA.
1. Budowanie zespołu pracowniczego a ustalanie i definiowanie celów.
2. Zmiana nastawienia zespołu pracowników na wspólną realizację celów firmy.
3. Jak powinna wyglądać praca w zespole - doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
4. Świadomość pozytywów pracy zespołowej.
5. Integracja zespołu. Jak budować dobre relacje w zespole?
6. Uczestnictwo w pracy zespołowej jako świadome działanie członków zespołu.
7. Metody pracy zespołowej, rozwiązywanie problemów z komunikacją w zespole.

MODUŁ II. WZAJEMNE RELACJE W ZESPOLE - ICH BUDOWA I ROLA W ASPEKCIE REALIZACJI ZADAŃ.
1. Skuteczna komunikacja wewnętrzna w zespole.
2. Komunikacja niewerbalna i werbalna jako gwarancja sprawnej pracy zespołu.
3. Zarządzanie konfliktem w zespole (problemy z komunikacją w zespole).
4. Asertywność a umiejętność pracy w zespole.
5. Współdziałanie w sytuacjach zadaniowych.

MODUŁ III. JAK Z GRUPY LUDZI ZBUDOWAĆ ZESPÓŁ?
1. Wspólny, jasno postawiony cel, właściwe normy zespołowe (terminowość, rzetelność, odpowiedzial-ność, zasady współpracy), poczucie bycia zespołem (spotkania, wspólne decyzje), współpraca we-wnętrzna, właściwa struktura zespołu i wielkość zespołu, otwarta komunikacja, wsparcie i zaufanie, dobre relacje.
2. Kohezja zespołu – stopnień wzajemnych powiązań członków zespołu.

MODUŁ IV. NAJWAŻNIEJSZE ZALETY PRACY ZESPOŁOWEJ W FIRMIE (analiza i podsumowanie osiągniętych celów szkolenia)
  • efektywność,
  • większa wiedza, doświadczenie i umiejętności,
  • aktywność i zaangażowanie wzrost kompetencji,
  • szybszy przepływ informacji, lepsza atmosfera w pracy,
  • zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy.
WYKŁADOWCA:
Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką zarządzania zespołem pracowniczym, współdziałaniem w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz zasadami właściwej komunikacji w procesie pracy. Prowadzi projekty szkoleniowe oraz doradcze w zakresie psychologii pracy dla najwięk-szych przedsiębiorstw w naszym kraju. Posiada ogromne doświadczenie praktyczne oraz dydaktyczne. Gwarantujemy Państwu najwyższą jakość usługi dydaktycznej.

Szczegóły organizacyjne szkolenia:
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel Polanica Resort & Spa
ul. Górska 2,
57-320 Polanica-Zdrój
www.hotelpolanica.pl
Termin szkolenia:           22 - 24 listopada 2023 r. (od kolacji w dniu 22.11. do obiadu w dniu 24.11.2023 r.)
Cena usługi:


 
2320  zł netto / osoba + VAT 23%
10 % RABATU NA 10-LECIE FIRMY MAT EDUKACJA
2088 zł netto / osoba + VAT 23%
(Cena obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne,
organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
Dodatkowa dopłata do pokoju  jednoosobowego 250 zł netto + VAT 23%.
 

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Polanica Resort & Spa
https://www.hotelpolanica.pl/
 
   

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności