Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Prawo Energetyczne oraz funkcjonowanie Komisji Kwalifikacyjnych w praktyce w 2024 r.

Firma MAT EDUKACJA z siedzibą w Sandomierzu zaprasza Państwa do udziału szkoleniu otwartym „Prawo energetyczne oraz funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych w praktyce w 2024 r.” W trakcie trwania kształcenia skupimy się na zagadnieniach praktycznych i wątpliwościach interpretacyjnych „nowego” funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnych, a także Prawa Energetycznego, który znacząco zmieni zasady funkcjonowania ww. Komisji. Ponadto nasz ekspert omówi wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac przy urządzeniach energetycznych oraz zasad eksploatacji urządzeń energetycznych.
W związku z dynamicznie zmieniającym się środowiskiem pracy, proponujemy udział w warsztacie w trakcie którego przedstawimy techniki skutecznego zarządzenia zespołem pracowniczym ze szczególnych uwzględnieniem różnic pokoleniowych.

1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych. 
1.1. Omówienie stanu prawnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
1.2. Zasady organizacji pracy organizacji prac przy urządzeniach energetycznych - omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy – przykłady praktyczne w zakresie tworzenia zapisów instrukcji organizacji bezpiecznej pracy.
1.3. Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" na urządzeniach pracodawcy prowadzącego eksploatację.
1.4. Prace pomocnicze wykonywane przez osoby nieupoważnione.
1.5. Prace wykonywane na polecenie pisemne w organizacji bezpiecznej pracy  - omówienie zasad pisania poleceń pisemnych na prace.
1.6. Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

2. Eksploatacja urządzeń energetycznych.
2.1. Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
2.2. Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem – odniesienie do warunków wykonywania prac eksploatacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem.
2.3. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych zgodnie ze zmianami w przepisach wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.
2.4. Omówienie ramowej instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz kotłów – przykłady praktyczne w zakresie opracowania instrukcji eksploatacji.
2.5. Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji.
3. Prawo Energetyczne i świadectwa kwalifikacyjne.
3.1. Omówienie noweli ustawy Prawo energetyczne z dnia 03.07.2021 r. wraz z ustawą przejściową w zakresie zmian dotyczących świadectw kwalifikacyjnych.
3.2. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych.
3.3. Zasady powoływania Komisji Kwalifikacyjnych w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację – omówienie dokumentacji URE dotycząca powołania Komisji.
3.4. Uznawanie świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski.
3.5. Rozporządzenie MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022, poz. 1392).
3.6. Dyskusja nad uzgodnieniami dotyczącymi kierunków zmian zapisów Rozporządzenie MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz. U. z 2022, poz. 1392).
4. Techniki skutecznego zarządzenia zespołem pracowniczym ze szczególnych uwzględnieniem różnic pokoleniowych.
4.1. Różnice pokoleniowe w zakładzie pracy: charakterystyka pokoleń aktywnych zawodowo na rynku pracy, komunikacja interpersonalna między pokoleniami, współpraca w zespole wielopokoleniowym - istota, cele i korzyści dla zakładu pracy, różnice indywidualne, jako potencjał dla efektywności zakładu w ujęciu pokoleniowym.
4.2. Destrukcyjna i konstruktywna  rola konfliktu w zespołach różnorodnych: konflikt, jako czynnik rozwojowy w organizacji, podłoże konfliktów w zespołach różnorodnych, kiedy konflikt w różnorodnym zespole może być konstruktywny, motywacja i oczekiwania pracowników różnych pokoleń.
4.3. Stres, jako czynnik mobilizujący do działania: stres w ujęciu różnic pokoleniowych, autoanaliza zachowań w sytuacjach stresowych, jak „zarządzać sobą” w sytuacjach trudnych? techniki panowania nad emocjami, pokonywanie stresu, zmęczenia w pracy, metody radzenia sobie z przeciążeniem zawodowym, efektywne „korzystanie” ze stresu, a także techniki i metody reagowania na stres.

Szczegóły organizacyjne szkolenia:
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel PEGAZ ****
ul. Czarny Potok 28,
33-380 Krynica-Zdrój
www.hotelpegaz.eu
Termin szkolenia:           10 - 12 kwietnia 2024 r. (od kolacji w dniu 10.04. do obiadu w dniu 12.04.)
Cena usługi:


 
2150 zł netto / osoba + VAT 23%
(Cena obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne,
organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
Dodatkowa dopłata do pokoju  jednoosobowego 250 zł netto + VAT 23%.

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Pegaz w Krynicy Zdroju
www.hotelpegaz.eu
 
   

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności