Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz członków Komisji BHP - jak skutecznie pełnić swoją funkcje

 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową. Uczestnikom naszego szkolenia gwarantujemy:
 • Przygotowanie nowowybranych osób do pełnienia funkcji Społecznego Inspektora Pracy.
 • Aktualizację oraz uzupełnienie wiedzy w zakresie prawa pracy, obowiązujących przepisów BHP oraz psychologii pracy.
 • Udział w aktywnej dyskusji dotyczącej praw, obowiązków oraz zasad funkcjonowania SIP oraz Komisji BHP w firmie. Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkoleń.
 • Doświadczoną kadrę dydaktyczną, która w trakcie prelekcji udzieli odpowiedzi na pojawiające się pytania. Wykładowcy w sposób profesjonalny, a zarazem przystępny, zrealizują zadania dydaktyczne dzięki którym zwiększycie Państwo swoje kompetencje na stanowiskach pracy.
 • Wskazanie technik współpracy i motywacji pracowników z uwzględnieniem różnic pokoleniowych.
Zakres tematyczny:
BLOK I PRAWO / BEZPIECZEŃSTWO
Podstawowe zasady dotyczące działalności Społecznego Inspektora Pracy. Omówienie aktów prawnych dotyczących SIP oraz członków Komisji BHP z uwględnieniem zmian w prawie pracy. Stan prawny na dzień prowadzonego szkolenia.

1. SIP – zakres uprawnień i obowiązków SIP:
 • uprawnienia kontrolne,
 • prawo wstępu i dokonywania przeglądów warunków pracy,
 • zalecenie i uwagi SIP (procedura wydawania i egzekwowania ich realizacji),
 • współpraca SIP ze służbą bhp, kierownikami i pracownikami,
 • współpraca SIP z PIP (prawo do udziału w kontroli i podsumowaniu jej wyników, poradnictwo i szkolenia),
 • obowiązki kierownika zakładu wobec SIP,
 • ochrona stosunku pracy SIP, dodatkowe wynagrodzenie, czas wykonywania zadań przez SIP.
2. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp i prawnej ochrony pracy – zakres kontroli SIP:
 • stosunek pracy, czas pracy i wynagrodzenia, urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy kobiet i młodocianych, itd.,
 • bhp w zakładzie pracy (badania, szkolenia, ocena ryzyka zawodowego, wyposażenie pracowników w ŚOI i odzież roboczą, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, identyfikacja czynników szkodliwych i niebezpiecznych, bieżący nadzór i usuwanie nieprawidłowości, itd.).
3. Nowe regulacje w zakresie prawa pracy, a zadania SIP:
 • prewencyjna kontrola trzeźwości (zasady wprowadzania i stosowania procedury, treść aktów wewnątrzzakładowych, obowiązki informacyjne wobec pracowników, przetwarzanie danych osobowych, itd.) oraz postępowanie na wypadek podejrzenia, że pracownik uchybił obowiązkowi trzeźwości,
 • praca zdalna,
 • zmiany w przepisach dotyczących umów o pracę (umowa na okres próbny, umowa na czas określony, nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia rodziców i opiekunów),
 • nowe zasady informowania pracownika o warunkach zatrudnienia,
 • nowe uprawnienie pracownika do wnioskowania raz w roku o zmianę warunków zatrudnienia i obowiązki pracodawcy w tym zakresie,
 • nowe przerwy w pracy,
 • nowe uprawnienia opiekuńcze – zwolnienie z powodu działania siły wyższej, urlop opiekuńczy, elastyczna organizacja pracy,
 • nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
4. Nowe przepisy prawa pracy a obowiązki pracodawcy i uprawnienia SIP:
 • zmiany w regulaminach pracy i innych przepisach wewnętrznych,
 • zakres kontroli SIP przestrzegania nowych przepisów,
 • zalecenia i uwagi dotyczące nowych rozwiązań prawnych.
BLOK II PSYCHOLOGIA
Warsztat psychologiczny pozwoli na usystematyzowanie wiedzy na temat charakterystyki różnic pokoleniowych wśród pracowników w celu zwiększenia efektywności pracy zespołu.
 1. Różnice pokoleniowe w zakładzie pracy: charakterystyka pokoleń aktywnych zawodowo na rynku pracy, komunikacja interpersonalna między pokoleniami, współpraca w zespole wielopokoleniowym - istota, cele i korzyści dla zakładu pracy, różnice indywidualne jako potencjał dla efektywności zakładu w ujęciu pokoleniowym.
 2. Destrukcyjna i konstruktywna  rola konfliktu w zespołach różnorodnych: konflikt jako czynnik rozwojowy w organizacji, podłoże konfliktów w zespołach różnorodnych, kiedy konflikt w różnorodnym zespole może być konstruktywny, motywacja i oczekiwania pracowników różnych pokoleń.
 3. Stres jako czynnik mobilizujący do działania: stres w ujęciu różnic pokoleniowych, autoanaliza zachowań w sytuacjach stresowych, jak „zarządzać sobą” w sytuacjach trudnych?, techniki panowania nad emocjami, pokonywanie stresu, zmęczenia w pracy, metody radzenia sobie z przeciążeniem zawodowym, efektywne „korzystanie” ze stresu, a także techniki i metody reagowania na stres.
Wykładowcy:
Prawnik, posiadający uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy. Wieloletni praktyk w zakresie stosowania prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zbiorowego prawa pracy. Doradca w wielu podmiotach gospodarczych w różnych gałęziach gospodarki, specjalista stosujący prawo pracy, na co dzień w swojej pracy zawodowej. Uznany autorytet w zakresie prawa pracy posiadający predyspozycje trenerskie do profesjonalnego przekazywania posiadanej wiedzy.

Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Wieloletni trener w dziedzinie technik negocjacyjnych oraz zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej. Najważniejsze obszary szkoleń i konsultacji: negocjacje, problematyka organizacji czasu, budowanie zespołu, współdziałania w grupie pracowniczej, komunikacja interpersonalna, asertywność, rozwój pracowników w aspekcie motywowania do pracy, zarządzanie czasem, profesjonalizm w pracy, bezpieczeństwo pracy w kontekście psychologii, rozwiązywania konfliktów.

Szczegóły organizacyjne szkolenia:
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel Polanica Resort & Spa
ul. Górska 2,
57-320 Polanica-Zdrój
www.hotelpolanica.pl
Termin szkolenia:           15 -17 maja 2024 r. (od kolacji w dniu 15.05. do obiadu w dniu 17.05.)
Cena usługi:


 
2250 zł netto / osoba + VAT 23%
(Cena obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne,
organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
Dodatkowa dopłata do pokoju  jednoosobowego 250 zł netto + VAT 23%.
 

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Polanica Resort & Spa
https://www.hotelpolanica.pl/
 
   

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności