Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenie doskonalące w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ? stan prawny na dzień prowadzonego szkolenia

Szkolenie otwarte dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców, u których występuje obowiązek tworzenia Funduszu, a także osób zaangażowanych w funkcjonowanie ZFŚS,  pracowników działu kadr, księgowości, finansów. Podczas aktywnego warsztatu zaprezentujemy Państwu gotowe rozwiązania zapisów regulaminowych, a także wskażemy najczęściej popełniane błędy podczas administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (ponad 100 przypadków). Omówimy w sposób praktyczny zmiany w zakresie funkcjonowania oraz naliczania ZFŚS, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego w tej kwestii orzecznictwa sądowego oraz podatkowego. Dodatkowo mając na uwadze dynamicznie zmieniające się warunki pracy i życia proponujemy Państwu udział w zajęciach poruszających zagadnienia właściwej komunikacji i życia w stresie. Skupimy się także na negatywnych czynnikach życia w pandemii – nasz specjalista przedstawi Państwu sposoby i metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem tematycznym szkolenia, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące poruszanych zagadnień.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Źródła prawa dotyczące ZFŚS.

2. Kto i na jakich zasadach jest zobowiązany do tworzenia Funduszu:
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • pozostałe podmioty,
 • dopuszczalność i zasady rezygnacji z tworzenia Funduszu.
3. Zasady tworzenia Funduszu:
 • ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych,
 • wysokość odpisów podstawowych na ZFŚS,
 • zwiększenia fakultatywne d. przepisy „tarczy antykryzysowej” a ZFŚS.
4. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS:
 • ustawowy wykaz osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń,
 • działalność socjalna – zakres,
 • rodzaje świadczeń (ulgowe i pozostałe) z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa,
 • kryteria przyznawania świadczeń z Funduszu (z uwzględnieniem ich rodzajów).
5. Zasady opodatkowania świadczeń socjalnych:
 • zwolnienia z oskładkowania świadczeń z Funduszu,
 • opodatkowanie świadczeń pracowników, emerytów, rencistów,
 • opodatkowanie dofinansowania wypoczynku oraz pozostałych świadczeń ze środków ZFŚS.
6. Obowiązkowa dokumentacja, zasady tworzenia i jej zakres:
 • aregulamin Funduszu,
 • charakter świadczeń z Funduszu,
 • sposób dokumentowania sytuacji socjalnej osób korzystających z usługi i świadczeń finansowanych z Funduszu a RODO,
 • okresowe analizy dokumentacji i konieczność usuwania danych.
7. Rola związków zawodowych i komisji socjalnych w tworzeniu i gospodarowaniu środkami funduszu.

8. Sankcje za naruszenie przepisów o ZFŚS – najczęstsze błędy w działalności socjalnej.

9. Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej – szczegółowa analiza.

10. Nowy obszar doskonalenia umiejętności – komunikacja w ramach systemów zdalnych – różne aspekty problemu.

11. Różnice pokoleniowe w zakładzie pracy: charakterystyka pokoleń aktywnych zawodowo na rynku pracy, komunikacja interpersonalna między pokoleniami, współpraca w zespole wielopokoleniowym - istota, cele i korzyści dla zakładu pracy, różnice indywidualne jako potencjał dla efektywności zakładu w ujęciu pokoleniowym.

12. Destrukcyjna i konstruktywna  rola konfliktu w zespołach różnorodnych: konflikt jako czynnik rozwojowy w organizacji, podłoże konfliktów w zespołach różnorodnych, kiedy konflikt w różnorodnym zespole może być konstruktywny, motywacja i oczekiwania pracowników różnych pokoleń.

13. Stres jako czynnik mobilizujący do działania: stres w ujęciu różnic pokoleniowych, autoanaliza zachowań w sytuacjach stresowych, jak „zarządzać sobą” w sytuacjach trudnych?, techniki panowania nad emocjami, pokonywanie stresu, zmęczenia w pracy, metody radzenia sobie z przeciążeniem zawodowym, efektywne „korzystanie” ze stresu, a także techniki i metody reagowania na stres.

WYKŁADOWCY:
Radca prawny, wieloletni praktyk w zakresie prawa pracy. Od kilkunastu lat pracownik administracji publicznej, wieloletni wykładowca studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy, zarządzania w ochronie zdrowia i bhp, trener i szkoleniowiec prawa pracy (w tym w tematyce: czas pracy wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, urlopy pracownicze, fundusz świadczeń socjalnych i pozostała działalność socjalna, zatrudniania młodocianych, ochrona pracy kobiet i młodocianych.

Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką współdziałania w grupie pracowniczej, rozwiązywania konfliktów, stosowania technik negocjacyjnych oraz aspektem bezpieczeństwa pracy w kontekście psychologii.

Szczegóły organizacyjne szkolenia:
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel Polanica Resort & Spa
ul. Górska 2,
57-320 Polanica-Zdrój
www.hotelpolanica.pl
Termin szkolenia:           22 - 24 listopada 2023 r. (od kolacji w dniu 22.11. do obiadu w dniu 24.11.2023 r.)
Cena usługi:


 
2320  zł netto / osoba + VAT 23%
10 % RABATU NA 10-LECIE FIRMY MAT EDUKACJA
2088 zł netto / osoba + VAT 23%
(Cena obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne,
organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
Dodatkowa dopłata do pokoju  jednoosobowego 250 zł netto + VAT 23%.
 

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Polanica Resort & Spa
https://www.hotelpolanica.pl/
 
   

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności