Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby

 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową. Uczestnikom naszego szkolenia gwarantujemy:
 • Aktualizację oraz uzupełnienie wiedzy w zakresie prawa pracy, obowiązujących przepisów  BHP oraz psychologii pracy.
 • Udział w aktywnej dyskusji dotyczącej praw, obowiązków oraz zasad funkcjonowania służb BHP w firmie. Możliwość wymiany doświadczeń z  innymi uczestnikami szkoleń.
 • Doświadczoną kadrę dydaktyczną, która w trakcie prelekcji udzieli odpowiedzi na pojawiające się pytania. Wykładowcy w sposób profesjonalny, a zarazem przystępny, zrealizują zadania dydaktyczne dzięki którym zwiększycie Państwo swoje kompetencje na stanowiskach pracy.
 • Wskazanie technik współpracy i motywacji pracowników z uwzględnieniem różnic pokoleniowych.
Zakres tematyczny:
Tematyka szkolenia zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zrealizowana zostanie w formie samokształcenia kierowanego. Materiały do samokształcenia zostaną udostępnione Państwu po formalnym zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu.

BLOK I PRAWO / BEZPIECZEŃSTWO
Omówienie aktów prawnych dotyczących działalności służb bhp w zakładzie pracy z uwzględnieniem zmian w prawie pracy oraz najnowsze orzecznictwo SN. Stan prawny na dzień prowadzonego szkolenia.

1. Nowe regulacje w zakresie prawa pracy:
 • prewencyjna kontrola trzeźwości (zasady wprowadzania i stosowania procedury, treść aktów wewnątrzzakładowych, obowiązki informacyjne wobec pracowników, przetwarzanie danych osobowych, itd.) oraz postępowanie na wypadek podejrzenia, że pracownik uchybił obowiązkowi trzeźwości,
 • praca zdalna,
 • zmiany w przepisach dotyczących umów o pracę (umowa na okres próbny, umowa na czas określony, nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia rodziców i opiekunów),
 • nowe zasady informowania pracownika o warunkach zatrudnienia,
 • nowe uprawnienie pracownika do wnioskowania raz w roku o zmianę warunków zatrud-nienia i obowiązki pracodawcy w tym zakresie,
 • nowe przerwy w pracy,
 • nowe uprawnienia opiekuńcze – zwolnienie z powodu działania siły wyższej, urlop opiekuńczy, elastyczna organizacja pracy,
 • zmiany w regulaminach pracy i innych przepisach wewnętrznych,
 • zalecenia i uwagi dotyczące nowych rozwiązań prawnych.
2. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp i prawnej ochrony pracy:
 • stosunek pracy, czas pracy i wynagrodzenia, urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy kobiet i młodocianych, itd.,
 • bhp w zakładzie pracy (badania, szkolenia, ocena ryzyka zawodowego, wyposażenie pracowników w ŚOI i odzież roboczą, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, identyfikacja czynników szkodliwych i niebezpiecznych, bieżący nadzór i usuwanie nieprawidłowości, itd.).
3. Wypadki przy pracy m. inny.: aktualny stan prawny, pojęcie wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy, podział wypadków według skutków, zakres odpowiedzialności osób kierujących, służb bhp, służb utrzymania ruchu, szeroko rozumianego kierownictwa zakładu. 
4. Procedury ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w zakładzie: zasady zgłaszania i rejestracji wypadków, obowiązki pracodawcy w związku z zaistniałym wypadkiem, skład i czynności zespołu powypadkowego, uprawnienia poszkodowanego w związku z postępowaniem powypadkowym, środki profilaktyczne związane z wypadkami przy pracy – obowiązki pracodawcy, badania wypadkowości w zakładzie pracy, analiza wypadków – metody, przykłady, wzorcowe protokoły.

BLOK II PSYCHOLOGIA
Warsztat psychologiczny pozwoli na usystematyzowanie wiedzy na temat charakterystyki różnic pokoleniowych wśród pracowników w celu zwiększenia efektywności pracy zespołu.
 1. Różnice pokoleniowe w zakładzie pracy: charakterystyka pokoleń aktywnych zawodowo na rynku pracy, komunikacja interpersonalna między pokoleniami, współpraca w zespole wielopokoleniowym - istota, cele i korzyści dla zakładu pracy, różnice indywidualne jako potencjał dla efektywności zakładu w ujęciu pokoleniowym.
 2. Destrukcyjna i konstruktywna  rola konfliktu w zespołach różnorodnych: konflikt jako czynnik rozwojowy w organizacji, podłoże konfliktów w zespołach różnorodnych, kiedy konflikt w różnorodnym zespole może być konstruktywny, motywacja i oczekiwania pracowników różnych pokoleń.
 3. Stres jako czynnik mobilizujący do działania: stres w ujęciu różnic pokoleniowych, autoanaliza zachowań w sytuacjach stresowych, jak „zarządzać sobą” w sytuacjach trudnych?, techniki panowania nad emocjami, pokonywanie stresu, zmęczenia w pracy, metody radzenia sobie z przeciążeniem zawodowym, efektywne „korzystanie” ze stresu, a także techniki i metody reagowania na stres.
Wykładowcy:
Prawnik, posiadający uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy. Wieloletni praktyk w zakresie stosowania prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zbiorowego prawa pracy. Doradca w wielu podmiotach gospodarczych w różnych gałęziach gospodarki, specjalista stosujący prawo pracy, na co dzień w swojej pracy zawodowej. Uznany autorytet w zakresie prawa pracy posiadający predyspozycje trenerskie do profesjonalnego przekazywania posiadanej wiedzy.

Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Wieloletni trener w dziedzinie technik negocjacyjnych oraz zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej. Najważniejsze obszary szkoleń i konsultacji: negocjacje, problematyka organizacji czasu, budowanie zespołu, współdziałania w grupie pracowniczej, komunikacja interpersonalna, asertywność, rozwój pracowników w aspekcie motywowania do pracy, zarządzanie czasem, profesjonalizm w pracy, bezpieczeństwo pracy w kontekście psychologii, rozwiązywania konfliktów.

Szczegóły organizacyjne szkolenia:
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel PEGAZ ****
ul. Czarny Potok 28,
33-380 Krynica-Zdrój
www.hotelpegaz.eu
Termin szkolenia:           10 - 12 kwietnia 2024 r. (od kolacji w dniu 10.04. do obiadu w dniu 12.04.)
Cena usługi:


 
2150 zł netto / osoba + VAT 23%
(Cena obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne,
organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
Dodatkowa dopłata do pokoju  jednoosobowego 250 zł netto + VAT 23%.

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Pegaz w Krynicy Zdroju
www.hotelpegaz.eu
 
   

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności