Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin dla sprzedawców - uzupełnienie

Każda osoba zajmująca się sprzedażą środków ochrony roślin, ma obowiązek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin. Kształcenie może prowadzić jedynie placówka posiadająca odpowiednie upoważnienie wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Firma MAT EDUKACJA z siedzibą w Sandomierzu zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu doskonalącym, które kończy się uzyskaniem zaświadczenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Skrócony zakres tematyczny szkolenia:
Kształcenie zrealizowane zostanie na podstawie programu będącego załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie stosowania środ-ków ochrony roślin. Program kształcenia obejmuje:
  1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych.
  2. Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin.
  3. ntegrowana ochrona roślin.
  4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin.
  5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko.
  6. BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin.
Szczegóły organizacyjne:
 
Miejsce kształcenia:       MAT EDUKACJA Sandomierz
Termin szkolenia: 29 stycznia 2024 r. 
Cena usługi: 410 zł netto / osoba + VAT 23% - szkolenie uzupełniające
(zajęcia szkoleniowe,materiały dydaktyczne, wydanie imiennych certyfikatów).
 

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności