Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Działalność Społecznej Inspekcji Pracy oraz członków Komisji BHP

Działalność Społecznej Inspekcji Pracy oraz członków Komisji BHP
Ogólnopolskie spotkanie szkoleniowe dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz członków Komisji BHP
– bieżąca problematyka oraz perspektywy na przyszłość

 
Firma MAT EDUKACJA zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu przeznaczonym dla  Społecznych Inspektorów Pracy, członków Komisji BHP, przedstawicieli zakładowych i ponadzakładowych organizacji związkowych oraz pracodawców. Na naszym spotkaniu poruszone zostaną kwestie bieżącej działalności SIP oraz Komisji BHP, ze wskazaniem aktualnych zmian, a także perspektywy rozwojowe tej instytucji.

Uczestnictwo w naszym seminarium pozwoli na:
 • zapoznanie się z najnowszymi przepisami oraz orzecznictwem dotyczącym SIP oraz Komisji BHP,
 • rozwianie licznych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania nowego prawa,
 • otrzymanie gotowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania SIP oraz Komisji BHP.

Eksperci prowadzący
Prelegent I
Prawnik, praktyk w zakresie stosowania prawa pracy, nadinspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, a także członek Komisji Prawnej przy Głównym Inspektorze Pracy w Warszawie. Doświadczony wykładowca z umiejętnościami trenerskimi do profesjonalnego przekazywania posiadanej wiedzy. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie doradztwa dla SIP. Przeprowadził kilkaset różnych szkoleń dla Społecznych Inspektorów Pracy.
Prelegent II
Specjalista w zakresie badania wypadków przy pracy, a także działalności prewencyjnej w zakładach przemysłowych. Kilkaset przeprowadzonych szkoleń m.in. dla SIP w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy. Kilkunastoletnia praktyka trenerska oraz ekspercka w zakresie badania wypadków przy pracy.
Prelegent III
Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką stresu, konfliktów oraz wypalenia zawodowego w aspekcie działalności SIP oraz związków zawodowych, współdziałania w grupie pracowniczej oraz aspektem bezpieczeństwa pracy w kontekście psychologii. Wieloletnie doświadczenie w praktycznym realizowaniu zagadnień szkoleniowych dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz Komisji BHP.

Zakres tematyczny spotkania
Blok I – Prawo
 1. Metodyka pracy SIP oraz Komisji BHP i realizacja ustawowych obowiązków. Ustawa o SIP jako zbiór obowiązujących uregulowań praw i obowiązków SIP – wybrane elementy. Precyzowanie uwag na podstawie stwierdzonych niezgodności. Zasady współpracy z PIP. Zmiany w przepisach prawa dotyczące SIP oraz Komisji BHP.
 2. SIP jako obserwator i kontroler – jak pracować w terenie aby być skutecznym.
 3. Prawne narzędzia wykorzystywane przez związki zawodowe na rzecz poprawy warunków bhp w zakładzie pracy.
 4. Wybrane obowiązki pracodawcy: w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi; w zakresie terminowego wypłacania wynagrodzeń; w zakresie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – orzecznictwo.
 5. Wybrane obowiązki pracodawcy w zakresie bhp: profilaktyczna ochrona zdrowia; badania lekarskie; choroby zawodowe; wypadki przy pracy; szkolenia z zakresu bhp – zmiany wynikające z COVID-19.
 6. Wybrane problemy z zakresu prawa pracy: nawiązanie stosunku pracy, udzielanie kar porządkowych pracownikom, urlopy wypoczynkowe, rozwiązanie umowy o pracę – orzecznictwo.
Blok II – Bezpieczeństwo
 1. Charakterystyka wybranych wypadków przy pracy – analiza. Właściwe sporządzanie protokołów powypadkowych – ćwiczenia praktyczne.
 2. Rola SIP oraz Komisji BHP w dochodzeniu powypadkowym – ćwiczenia.
 3. Omówienie procesu kontroli SIP oraz Komisji BHP w kontekście funkcjonowania zakładu przemysłowego – na co zwracać uwagę podczas audytu.
 4. Jak skutecznie pełnić funkcję SIP oraz członka Komisji BHP w sytuacji nadzwyczajnej związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego.
Blok IV – Zasady skutecznej komunikacji SIP oraz Komisji BHP. Stres w pracy – jak z nim walczyć
 1. Komunikowanie się w zakładzie pracy: błędy w komunikacji, bariery komunikacyjne, komunikacja wewnętrzna - zadania i narzędzia.
 2. Konflikty jako skutek trudności w komunikacji: źródła rodzaje konfliktów,  metody i sposoby radzenia sobie z konfliktami, rywalizacja w zespole.
 3. Przejawy i rola stresu. Fazy stresu i ich wpływ. Stres w czasie epidemii – rekacja na zagrożenie zdrowia. Stres powodowany kwarantanną, izolacją i ograniczeniem kontaktów społecznych.
 4. Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - jak ze stresu zamiast wroga uczynić sprzymierzeńca.
Szczegóły organizacyjne szkolenia
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w naszym kraju gwarantujemy Państwu bezpieczne warunki sanitarne w czasie trwania szkolenia. Zajęcia realizowane będą w przestronnej sali wykładowej zapewniającej zachowanie wymaganych odstępów między każdym uczestnikiem spotkania.
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel Polanica Resort & Spa
ul. Górska 2,
57-320 Polanica-Zdrój
www.hotelpolanica.pl
Termin szkolenia:           22 – 24 września 2021 r.
(od kolacji w dniu 22.09. 2021 r. do obiadu w dniu 24.09.2021 r.)
Cena usługi:


 
1980 zł netto / osoba + VAT 23%
(zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Polanica Resort & Spa
https://www.hotelpolanica.pl/
 
  

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności