Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW - warsztat doskonalący


Uczestnictwo w naszym seminarium pozwoli na:
 • zapoznanie się z rewolucyjnymi zmianami w przepisach dotyczących związków zawodowych,
 • rozwianie licznych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania nowego prawa,
 • otrzymanie gotowych rozwiązań w zakresie nowych zasad funkcjonowania związków zawodowych,
 • uczestnictwo warsztacie z zakresu psychologii pracy, gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.
Eksperci prowadzący

BLOK I - PRAWO
Nadinspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy – okręg warszawski, prawnik, doświadczony trener zagadnień związanych z właściwym stosowaniem prawa pracy. Wieloletnia praktyka w zakresie doradztwa dla związków zawodowych w wielu dużych organizacjach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie szkoleń dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
BLOK II - PSYCHOLOGIA
Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką stresu, konfliktów oraz wypalenia zawodowego w aspekcie działalności SIP oraz związków zawodowych, współdziałania w grupie pracowniczej oraz aspektem bezpieczeństwa pracy w kontekście psychologii. Wieloletnie doświadczenie w praktycznym realizowaniu zagadnień szkoleniowych dla Społecznych Inspektorów Pracy.

Zakres tematyczny szkolenia

BLOK I - PRAWO
 1. Nowe uprawnienia i obowiązki związku zawodowego.
 2. „Reprezentatywność po nowemu” - liczebność i reprezentatywność organizacji związkowej.
 3. Członek związku zawodowego - nie tylko pracownik, ale zleceniobiorca, wolontariusz, osoba prowadząca działalność gospodarczą.
 4. Zmiany przy ustalaniu regulaminów: wynagradzania, premiowania, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów, okresów rozliczeniowych, przykłady.
 5. Liczba członków organizacji związkowej, a uprawnienia związku zawodowego.
 6. Nakaz równego traktowania z powodu przynależności związkowej.
 7. Nowe zasady obowiązku informacyjnego zakładowej organizacji związkowej względem pracodawcy.
 8. Weryfikacja liczby członków organizacji związkowej, sądowa kontrola.
 9. Rola i zadania wspólnej reprezentacji związków zawodowych.
 10. Uprawnienia organizacji związkowych w zakresie zbiorowego i indywidulanego prawa pracy.
 11. Nowe zasady korzystania ze zwolnienia doraźnego na czynności związkowe, przykłady z orzecznictwa sądowego.
 12. Zmiana zasad w zakresie obowiązku informacyjnego pracodawcy wobec związków zawodowych,
 13. Odpowiedzialność karna działaczy związkowych.
 14. Rola i zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi.
 15. Ochrona działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej i ich uprawnienia w zakresie szczególnej ochrony przed zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy.
 16. Zasady ustalania liczby chronionych działaczy, przypadki uchylenia ochrony związkowej, wyrażenie zgody na uchylenie ochrony przez związek zawodowy. Przykłady niezgodnego z prawem zwolnienia działaczy związkowych, omówienie orzecznictwa sądowego w tym zakresie.
 17. Związek zawodowy „w organizacji”, uprawnienia członków nowopowstałego związku zawodowego.
 18. Obowiązki związku zawodowego w indywidulanych sprawach pracowniczych, dotyczących zwolnienia z pracy lub kary porządkowej dla członka związku zawodowego lub osoby, która o taką ochronę wystąpiła.
 19. Współpraca związku zawodowego z pracodawcą w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
 20. Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej, korzystanie z pomieszczeń i urządzeń technicznych, zasady odprowadzania składek członkowskich.
 21. Rola i zadania społecznej inspekcji pracy.
 22. Rola i zadania związków zawodowych w sytuacji nadzwyczajnej związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego.
BLOK II – PSYCHOLOGIA
 1. Komunikowanie się w zakładzie pracy: błędy w komunikacji, bariery komunikacyjne, komunikacja wewnętrzna - zadania i narzędzia.
 2. Konflikty jako skutek trudności w komunikacji: źródła  rodzaje konfliktów,  metody i sposoby  radzenia sobie z konfliktami, rywalizacja w zespole.
 3. Przejawy i rola stresu. Fazy stresu i ich wpływ. Stres w czasie epidemii – rekacja na zagrożenie zdrowia. Stres powodowany kwarantanną, izolacją i ograniczeniem kontaktów społecznych.
 4. Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - jak ze stresu zamiast wroga uczynić sprzymierzeńca.
Szczegóły organizacyjne szkolenia:
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w naszym kraju gwarantujemy Państwu bezpieczne warunki sanitarne w czasie trwania szkolenia. Zajęcia realizowane będą w przestronnej sali wykładowej zapewniającej zachowanie wymaganych odstępów między każdym uczestnikiem spotkania.
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel Polanica Resort & Spa
ul. Górska 2, 57-320 Polanica-Zdrój
www.hotelpolanica.pl
Termin szkolenia:           22 - 24 września 2021 r. (od kolacji w dniu 22.09. do obiadu w dniu 24.09.)
Cena usługi:


 
1980 zł netto / osoba + VAT 23%
(zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Polanica Resort & Spa
https://www.hotelpolanica.pl/
 
  
Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności