Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby
Aktywnym warsztat dotyczący zmian w przepisach prawa z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądowego

 
Uczestnictwo w naszym seminarium pozwoli na:
  • zapoznanie się z najnowszymi przepisami oraz orzecznictwem dotyczącym działalność BHP,
  • rozwianie licznych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania nowego prawa,
  • możliwość wymiany doświadczeń praktycznych z innymi uczestnikami szkolenia,
  • uczestnictwo w warsztacie z zakresu skutecznej komunikacji w firmie,
  • gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.
Zakres tematyczny:
Tematyka szkolenia zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zrealizowana zostanie w formie samokształcenia kierowanego. Materiały do samokształcenia zostaną udostępnione Państwu po formalnym zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu.
Ponadto podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia z zakresu zmian w Kodeksie Pracy oraz tematyka ogólnych przepisów BHP w tym tematyka wypadków przy pracy. Szkolenie prowadzone będzie przez Pana Gerarda Winczakiewicza – prawnika, praktyka w zakresie stosowania prawa pracy. W tym bloku skupimy się na najważniejszych zmianach kodeksowych, które są istotne z punktu widzenia pracownika służby BHP. Omówimy również w praktyce tematykę postępowania powypadkowego i roli pracownika służby BHP w realizacji tych czynności. Przedstawimy Państwu również najbardziej aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące ww. kwestii.
W trakcie seminarium omówione będą zagadnienia w zakresie psychologii pracy. Warsztat poprowadzi Pani Małgorzata Chorzępa –psycholog pracy, doskonały trener. Poniżej tematy szczegółowe:
  1. Komunikowanie się w zakładzie pracy: błędy w komunikacji, bariery komunikacyjne, komunikacja wewnętrzna - zadania i narzędzia.
  2. Konflikty jako skutek trudności w komunikacji: źródła rodzaje konfliktów,  metody i sposoby radzenia sobie z konfliktami, rywalizacja w zespole.
  3. Przejawy i rola stresu. Fazy stresu i ich wpływ. Stres w czasie epidemii – rekacja na zagrożenie zdrowia. Stres powodowany kwarantanną, izolacją i ograniczeniem kontaktów społecznych.
  4. Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - jak ze stresu zamiast wroga uczynić sprzymierzeńca.

Szczegóły organizacyjne szkolenia:
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w naszym kraju gwarantujemy Państwu bezpieczne warunki sanitarne w czasie trwania szkolenia. Zajęcia realizowane będą w przestronnej sali wykładowej zapewniającej zachowanie wymaganych odstępów między każdym uczestnikiem spotkania.
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel Polanica Resort & Spa
ul. Górska 2,
57-320 Polanica-Zdrój
www.hotelpolanica.pl
Termin szkolenia:           22 – 24 września 2021 r.
(od kolacji w dniu 22.09.2021 r. do obiadu w dniu 24.09.2021 r.)
Cena usługi:


 
1980 zł netto / osoba + VAT 23%
(zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Polanica Resort & Spa
https://www.hotelpolanica.pl/
 
  
Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności