Szkolenia i doradztwo

Mikro i małe firmy

Proponujemy Państwu do wyboru trzy pakiety doradcze: Pakiet BHP, Pakiet księgowy oraz Pakiet kadrowy. Możecie Państwo dokonać wyboru jednego, dwóch lub trzech pakietów jednocześnie. Wszystkie nasze usługi opatrzone są klauzulą gwarancji rzetelności. Przekonacie się Państwo, że współpraca z nami może być realizowana w miłej i komfortowej atmosferze, a nasi eksperci chętnie rozwieją Państwa wszelkie wątpliwości.     
Kolejnym zaskoczeniem dla Państwa będzie cena świadczonego przez nas doradztwa. Udało się nam wprowadzić korzystną dla Klienta politykę cenową, która w żaden sposób nie pomniejsza jakości oferowanych usług. Dodatkowo przy wyborze wszystkich trzech pakietów gwarantujemy atrakcyjne rabaty.
Zapraszamy do kontaktu.

Pakiet BHP: (Już od 100 zł miesięcznie)

 1. Pomoc w odpowiedzi na nakazy i wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej.
 2. Wykonywanie obowiązków służby BHP zgodnie z rozporządzeniem RM z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego oraz wymaganych instrukcji na stanowisku pracy.
 4. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla zatrudnionych pracowników.
 5. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji.
 6. Doradztwo w pozostałych tematach związanych z BHP w przedsiębiorstwie.
Pakiet księgowy: (Już od 190 zł miesięcznie)
Usługi związane z pakietem księgowym prowadzone są przez doradców podatkowych zrzeszonych w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych a także biegłych rewidentów posiadających kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w realizacji poniższych zadań.
 1. Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 2. Przeglądy sprawozdań finansowych.
 3. Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów.
 4. Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych.
 5. Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT.
 6. Przygotowanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych.
 7. Przygotowanie biznesplanów niezbędnych do uzyskania dotacji na rozwój przedsiębiorstwa.
 8. Sprawozdania statystyczne.
 9. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Pakiet kadrowy: (Już od 90 zł miesięcznie)
 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 2. Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.
 3. Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników.
 4. Przesyłanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej.
 5. Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych.
 6. Rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników.
 7. Doradztwo w zakresie zawierania umów cywilno – prawnych.
 8. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych zatrudnionych pracowników oraz przedsiębiorstwa.

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl