Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenie doskonalące z zakresu bezpiecznej eksploatacji / dozoru urządzeń, instalacji i sieci w grupie elektrycznej, cieplnej i gazowej wraz z egzaminami państwowymi

Firma MAT DUKACJA realizuje szkolenia oraz egzaminy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci w grupie elektrycznej, cieplnej i gazowej. Na stałe współpracujemy z Komisją Kwalifikacyjną, która uzyskała zgodę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na realizację ww. egzaminów. Jako jedna z niewielu firm w Polsce oferujemy pełny zakres uprawnień typu G1 (grupa 1 – pkt. 1-10), typu G2 (grupa 2 – pkt. 1-10) typu G3 (grupa 3 – pkt. 1-10).

Usługa składa się z części szkoleniowej (przygotowującej do egzaminu) oraz części egzaminacyjnej - opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok w Polsce i jest corocznie waloryzowana (w roku 2021 kwota 280 zł / jeden egzamin).

W trakcie jednego szkolenia można uzyskać lub odnowić uprawnienia energetyczne Eksploatacji i / lub Dozoru w trzech grupach w zależności od Państwa potrzeb:

G1
Dotyczą urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, a także zużywających energię elektryczną. Uprawnienia elektryczne grupy G1 dotyczą osób pracujących na stanowiskach pracowniczych odpowiedzialnych za obsługę, montaż, remonty i dozór kontrolno-pomiarowy m.in.:
 • sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do i powyżej 1 kV,
 • zespołów prądotwórczych, • urządzeń elektrotermicznych,
 • urządzeń do elektrolizy,
 • sieci trakcyjnej,
 • oświetlenia ulicznego.

G2
Dotyczą urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz zużywających ciepło, a także inne urządzenia energetyczne. W ramach tych uprawnień możliwe jest legalne eksploatowanie, remontowanie, montowanie, dozorowanie czy konserwowanie m.in.:
 • kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynnych i gazowych,
 • sieci i instalacji cieplnych,
 • wymienników ciepła,
 • pieców przemysłowych,
 • turbin parowych i wodnych,
 • urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych,
 • pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw,
 • sprężarek.

G3
Dotyczą urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, przetwarzających, magazynujących oraz zużywających paliwa gazowe – m.in.:
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 • sieci gazowe do 0,5 MP i powyżej,
 • urządzenia i instalacje gazowe,
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa,
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 • turbiny gazowe.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwa kwalifikacyjne, ważne przez 5 lat.

Szczegóły dotycznące terminu realizacji oraz ceny udzielamy indywidualnie.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznejgo lub mailowego.

Bernadetta Czech
tel: 663 065 812
e-mail: biuro@matedukacja.pl

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności