JAK PRACUJEMY


 
Firma MAT EDUKACJA to przede wszystkim ludzie, którzy wykonują swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. Celem naszych działań jest zaproponowanie naszym Klientom usług spełniających ich oczekiwania.  Każde szkolenie jest inne, każde wymaga innych środków, innych działań, formy, jednak zakończenie powinno być już wspólne – osiągnięcie założonych celów.
Każdy projekt szkoleniowy traktujemy indywidualnie, jego przygotowanie i realizacja przebiega wg poniższego schematu:

1. Analiza potrzeb szkoleniowych
Celem analizy potrzeb szkoleniowych jest dostarczenie informacji pozwalających na skonstruowanie skutecznego oraz efektywnego programu szkolenia, zawierającego treści, metody, formy szkoleniowe dopasowane do potrzeb.

2. Przygotowanie szkolenia
Przygotowanie szczegółowego programu oraz prezentacji multimedialnej warsztatów. Szczegółowe omówienie procesu organizacji szkolenia z osobistym zaangażowaniem dedykowanego trenera.
  • wybór odpowiednich metod szkolenia,
  • opracowanie scenariusza i harmonogramu szkolenia,
  • opracowanie materiałów szkoleniowych.
3. Przeprowadzenie szkolenia
Realizacja usługi zgodnie z założeniami zawartymi w procesie przygotowawczym. Podczas szkolenia dedykowany trener czuwa nad przebiegiem poszczególnych etapów.

4.  Ewaluacja szkolenia - badanie efektywności szkolenia
Ocena szkolenia przez uczestnika dot. zakresu merytorycznego i ogólnej satysfakcji z udziału w szkoleniu - badanie ankietowe. Rozmowa z klientem po zakończeniu szkolenia mająca na celu sprawdzenie  poziomu zadowolenia uczestników.

5. Podsumowanie szkolenia
Po każdym szkoleniu przygotowujemy imienne zaświadczenia dla każdego uczestnika, niezbędną  dokumentacje poszkoleniową oraz raport zawierający m.in. analizę wyników ankiet.

Zapraszamy do korzystnia z naszych usług!!!

O nas

„Nieważne co robisz ...
                                                                                                                                       Najważniejsze abyś robił to z pasją”
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności